Inna działalność w ramach Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi:

 

Spotkanie z komisarzem Unii Europejskiej ds. Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Warszawa, 10 marca 2016

Komisje Rolnictwa i Rozwoju Wsi Sejmu i Senatu był organizatorem spotkania Z Philem Hoganem, Komisarzem Unii Europejskiej ds. Rolnictwa I Rozwoju Wsi. Podczas spotkania rozmawiano o przyszłości Wspólnej Polityki Rolnej. Podczas debaty poruszono m.in. zagadnienia dotyczące nadprodukcji mleka i poszukiwania nowych rynków zbytu dla płodów rolnych, a także problemy hodowców trzody chlewnej. Podczas spotkania przewodniczący komisji rolnictwa senator Jerzy Chróścikowski podkreślił, że największe problemy dotykają obecnie w Polsce branżę mleczarską i producentów trzody chlewnej, co wpływa także negatywnie na produkcję zbóż. „Należy podjąć takie działania, które umożliwią funkcjonowanie polskich i europejskich rolników. Przez polityczną decyzję polscy rolnicy płacą też cenę za embargo. Tracimy również dodatkowe możliwości w chowie trzody chlewnej po rozszerzeniu strefy ASF” – powiedział senator.

 

Wizyta studyjna Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Kobylnikach koło Kruszwicy 11–12 września 2018

Senatorowie z Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi złożyli wizytę studyjną w Kobylnikach koło Kruszwicy. Pierwszego dnia podczas spotkania z Zespołem Doradczym Wojewody Kujawsko-Pomorskiego ds. Wsi i Rolnictwa rozmawiano na temat aktualnych problemów w rolnictwie w tym województwie. Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi senator Jerzy Chróścikowski przedstawił informację na temat prac komisji i omówił aktualne problemy polskiego rolnictwa. Ważną część spotkania stanowiła dyskusja poświęcona suszy, której skutki są bardzo dotkliwe dla wielu rolników w regionie, a także szacowaniu szkód powstałych w jej wyniku.

 

Wizyta studyjna Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Komisji Środowiska w Janowie Lubelskim 28–29 stycznia 2019

Członkowie senackiej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Komisji Środowiska złożyli wizytę studyjną w Janowie Lubelskim. Pierwszego dnia odbyła się I Ogólnopolska Konferencja Naukowa „W służbie ludziom i przyrodzie – działalność patriotyczna oraz społeczno-przyrodnicza myśliwych i leśników” rozmawiano o wybranych postaciach myśliwych i leśników, których służba i poświęcenie przysłużyły się do odzyskania niepodległości przez Polskę. Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi senator Jerzy Chróścikowski przywoływał postaci Józefa Piłsudskiego, Tadeusza Bora-Komorowskiego czy Ignacego Mościckiego, jako bojowników o wolność, niepodległość i suwerenność Ojczyzny.

 

Udział w posiedzeniach międzyparlamentarnych:

 

Senator Jerzy Chróścikowski, z racji pełnienia funkcji przewodniczącego Komisji Rolnictwa i Rozwoju wsi uczestniczy w pracach międzyparlamentarnym na szczeblu międzynarodowym

 

Debata nad przyszłością WPR po 2020 roku w Paryżu 11 kwietnia 2017

Debata odbyła się z inicjatywy senatora Jean Bizet przewodniczącego Komisji do Spraw Unii Europejskiej francuskiego Senatu. Uczestniczyli w niej parlamentarzyści państw członkowskich Unii Europejskiej z Francji, Włoch, Polski i Irlandii. Podczas debaty Parlamentarzyści z Komisji do Spraw Unii Europejskiej Senatu, Komisji do Spraw Unii Europejskiej Senatu Republiki Włoskiej, Komisji Rolnictwa Senatu RP oraz Komisji Rolnictwa Zgromadzenia Irlandia przyjęli wspólne oświadczenie parlamentów dotyczące przyszłości WPR po roku 2020 pt. „Przebudowa Wspólnej Polityki Rolnej – strategiczny priorytet dla przyszłości Unii Europejskiej”.

 

Spotkanie parlamentarnych komisji ds. rolnictwa krajów Grupy Wyszehradzkiej (V4) w Budapeszcie 15 lutego 2018

Przedstawiciele komisji ds. rolnictwa parlamentów państw Grupy Wyszehradzkiej dyskutowali na temat trwającej reformy wspólnej polityki rolnej (WPR) - i zaangażowania parlamentów narodowych w prace Komisji Europejskiej i Rady i oceny ich zaleceń oraz na temat podwójnych standardów i nieuczciwych praktyk handlowych w przemyśle spożywczym. Przedstawiciele komisji ds. rolnictwa parlamentów państw Grupy Wyszehradzkiej opowiedzieli się w czwartek w Budapeszcie za wyrównaniem płatności bezpośrednich oraz za jednakowymi standardami jakości produktów we wszystkich krajach UE. Ze strony polskiej dokument sygnowali przewodniczący sejmowej i senackiej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Jarosław Sachajko oraz Jerzy Chrościkowski.

 

15. Spotkanie Przewodniczących i 1. Konferencji Delegacji Komisji Parlamentów Państw Grupy Wyszehradzkiej (V4) w  Budapeszcie 1-2 marca 2018

Podczas konferencji przewodniczący komisji węgierskiego Zgromadzenia Narodowego podsumowali wspólne prace komisji parlamentów państw Grupy Wyszehradzkiej w zakresie Unii Europejskiej, spraw zagranicznych, spraw społecznych, gospodarki, rolnictwa i obrony. Senat reprezentowali senatorowie: Andrzej Stanisławek - przewodniczący Komisji Gospodarki  Narodowej i Innowacyjności, Jerzy Chróścikowski - przewodniczący Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Jarosław Rusiecki - przewodniczący Komisji Obrony Narodowej, Jarosław Obremski - wiceprzewodniczący Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej, Ryszard Majer - wiceprzewodniczący Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej oraz Piotr Wach - członek Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej. Podczas konferencji przewodniczący komisji węgierskiego Zgromadzenia Narodowego podsumowali wspólne prace komisji parlamentów państw Grupy Wyszehradzkiej w zakresie Unii Europejskiej, spraw zagranicznych, spraw społecznych, gospodarki, rolnictwa i obrony. 

 

Spotkanie międzyparlamentarne komitetu z komisjami parlamentów państw członkowskich odpowiedzialnych za rolnictwo i rozwój wsi na temat: „Kierunek WPR po 2020 r.: przyszłość żywienia i rolnictwa” w siedzibie Parlamentu Europejskiego 24 kwietnia 2018

Tematami przewodnimi posiedzenia była przyszła polityka rolna: zmodernizowana polityka oparta na wynikach w zakresie zrównoważonego wzrostu, ochrony środowiska, jakości żywności, zdrowie i miejsca pracy w UE oraz realizacja przyszłej polityki rolnej: jak usprawnienie synergii w procesie wielopoziomowego sprawozdania rządów pomocniczości, uwzględniając rolę parlamentów.

 

Konferencja międzyparlamentarna pt.: "Rola parlamentów w kształtowaniu przyszłości żywności i rolnictwa" w Zagrzebiu w Chorwacji 22-23 listopada 2018

W konferencji uczestniczyli przedstawiciele komisji odpowiedzialnych za rolnictwo i rozwój obszarów wiejskich parlamentów narodowych państw członkowskich UE, przedstawiciele Komisji Rolnictwa i Rozwoju Parlamentu Europejskiego, przedstawiciele Komisji Europejskiej, Ministerstwa Rolnictwa Republiki Chorwacji i głównych stowarzyszeń branżowych. Pierwszego dnia konferencji dyskutowano na temat nowej perspektywy Wspólnej Polityki Rolnej, procesu przyjmowania krajowych planów strategicznych, ogólnego odnowienia obszarów wiejskich, badań w dziedzinie rolnictwa oraz bezpieczeństwa i jakości żywności. Drugi dzień Konferencji został zarezerwowany na prezentację wyników dyskusji i wymiany poglądów między parlamentarzystami i przedstawicielami stowarzyszeń branżowych oraz zaproponowanie tematów do dalszych dyskusji między parlamentami krajowymi na temat przyszłości WPR po 2020 roku. Polski parlament reprezentowali: senator Jerzy Chróścikowski – przewodniczący senackiej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, senator Wiesław Kilian - zastępca przewodniczącego senackiej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz poseł Jarosław Sachajko – przewodniczący sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Senator Jerzy Chróścikowski zabrał głos w sprawie WPR po 2020 roku i ewentualnych konsekwencji wprowadzenia krajowych planów strategicznych zaproponowanych przez Komisję Europejską.

 

Międzyparlamentarne posiedzenie w sprawie Wspólnej Polityki Rolnej i Polityki Spójności w Bukareszcie w Rumunii 19 marca 2019 

Spotkanie przewodniczących komisji właściwych do spraw związanych z rolnictwem i polityką spójności parlamentów narodowych państw Unii Europejskiej organizowane jest w ramach parlamentarnego wymiaru rumuńskiej prezydencji. W posiedzeniu uczestniczyli również senator Zdzisław Pupa, przewodniczący senackiej Komisji Środowiska i poseł Agata Borowiec.

 

Galeria

Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

Multimedia

Kontakt

Biuro Zamość

ul. Bazyliańska 3/16
22 - 400 Zamość
tel./fax 84 638 42 52

czynne: pon-pt 900-1500

 

Licznik wizyt

Dzisiaj: 75
Razem: 1582112