Senator uczestniczył w konferencji pt. „Człowiek i przyroda – Roztocze” zorganizowanej przez Ministerstwo  Środowiska i Roztoczański Park Narodowy w Zwierzyńcu. W konferencji uczestniczyli:  podsekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska Sławomir Mazurek, wojewoda lubelski profesor Przemysław Czarnek, parlamentarzyści oraz leśnicy. Celem konferencji była promocja zrównoważonych relacji pomiędzy człowiekiem i przyrodą na Roztoczu.