Senator wziął udział w uroczystych obchodach 75. rocznicy Wysiedleń na Zamojszczyźnie. Główne uroczystości odbyły się przy pomniku Ofiar Faszyzmu- w miejscu gdzie w czasie II  Wojny Światowej znajdował się obóz przejściowy, odczytany został apel poległych, uczestnicy złożyli kwiaty i wieńce. Następnie odbyła się uroczysta Sesja Rady Miasta poświęcona 75. Rocznicy Wysiedleń na Zamojszczyźnie. Pani Agnieszka Jaczyńskiej wygłosiła wykład pt. „Niemiecka akcja wysiedleńcza na Zamojszczyźnie 1942-1943. Skala i charakter zbrodni”. W uroczystościach wziął udział Andrzej Dera, Sekretarz Stanu  Kancelarii Prezydenta RP, władze Miasta Zamość, władze samorządowe, wojewódzkie, oświatowe, poczty sztandarowe i młodzież.

W okresie od listopada 1942 do sierpnia 1943, w ramach Generalnego Planu Wschodniego na Zamojszczyźnie leżącej na terenie okupowanego przez III Rzeszę Generalnego Gubernatorstwa odbywała się pod kryptonimem niemieckim Aktion Zamość akcja wysiedleńcza i pacyfikacyjna ludności Zamojszczyzny. Akcja objęła łącznie 100–110 tys. wysiedlonych Polaków, w tym 30 tys. dzieci, w których miejsce władze III Rzeszy zamierzały osiedlić 60 tys. kolonistów niemieckich przesiedlonych z Besarabii, Ukrainy, Bośni, Serbii, Słowenii, ZSRR oraz terytorium okupowanej Polski.

Działania niemieckie na Zamojszczyźnie w latach 1942–1943 składały się z dwóch etapów. Pierwszy został przeprowadzony od 28 listopada 1942 do marca 1943 i objął 116 wiosek. Drugi etap (akcja Werwolf), w czasie którego miały miejsce masowe pacyfikacje obszarów wiejskich, odbywał się w okresie od czerwca do sierpnia 1943 i dotyczył 171 wiosek. Łącznie wysiedleniami zamierzano objąć całkowicie 696 osad jednak wskutek sprzeciwu polskiego ruchu oporu w powstaniu zamojskim zdołano wysiedlić 293 wioski.

Podczas niemieckiej akcji kolonizacyjnej, polskie rodziny rozdzielano i wywożono do obozów, a wiele dzieci zostało uprowadzonych i zgermanizowanych.