Senator wziął udział w panelu ekspertów poświęconym wstępnym ustaleniom kontroli Najwyższej Izby Kontroli pt. „Realizacja programu bioasekuraji jako element zwalczania afrykańskiego pomoru świń”. Kontrola została podjęta z inicjatywy własnej NIK. Objęto nią 23 gminy w pięciu powiatach województwa podlaskiego (augustowskim, białostockim, hajnowskim, sejneńskim i sokólskim) w okresie od 28 kwietnia 2015 r. do 30 czerwca 2017 r.

Posiedzenie Rady Krajowej NSZZ RI "Solidarność".

solidarnoscri.pl