Senator Jerzy Chróścikowski, Zastępca Przewodniczącej NSZZ RI "Solidarność", uczestniczył w posiedzeniu Prezydium Copa Cogeca w Brukseli.