Senator wziął udział w seminarium pt. „Nowa Wspólna Polityka Rolna Unii Europejskiej” z udziałem Jerzego Plewy, Dyrektora Generalnego w Dyrekcji Generalnej Komisji Europejskiej ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, który przedstawił Komunikat w sprawie modernizacji i uproszczenia wspólnej polityki rolnej UE.