52. posiedzenie Senatu RP IX kadencji.    

82. posiedzenie senackiej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, tematem posiedzenia była informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

retransmisja posiedzenia

139. posiedzenie senackiej Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej.          

140. posiedzenie senackiej Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej.