Senator uczestniczył w XXXVII rocznicy Zjazdu Zjednoczeniowego NSZZ RI "Solidarność" w Poznaniu. Uroczyści XXXVII rocznicy Zjazdu Zjednoczeniowego w Poznaniu połączone z 100. rocznicą Odzyskania Niepodległości oraz 16. rocznicą powołania Komitetu Obrony Polskiej Ziemi Placówka. Uroczystości rozpoczęła Msza Święta w Kościele Najświętszego Zbawiciela w Poznaniu po której złożono wieńce pod Pomnikiem Poznańskiego Czerwca 1956. Następnie w Sali Konferencyjnej Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu odbyła się konferencja rocznicowa. Uroczystości zorganizowały wojewódzkie struktury Solidarności Rolniczej na czele z Przewodniczącym Rady Wojewódzkiej NSZZ RI Solidarność Ryszardem Majewskim.