58. posiedzenie Senatu RP IX kadencji.

155. posiedzenie senackiej Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej.

156. posiedzenie senackiej Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej.

94. posiedzenie senackiej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, tematem posiedzenia było rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 58. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy – Prawo łowieckie oraz niektórych innych ustaw. Wspólne posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi i Komisji Środowiska.

Senator uczestniczył w VI Kongresie Eksporterów Przemysłu Rolno-Spożywczego w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Warszawie, pod Honorowym Patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztofa Jurgiela oraz Marszałków Województw. Organizatorem VI Kongresu było Stowarzyszenie Eksporterów Polskich. Tematem VI Kongresu były perspektywy konkurencyjności eksportu rolno-spożywczego w ramach Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Kongres prowadził Mieczysław Twaróg Prezes Zarządu Stowarzyszenia Eksporterów Polskich, a wzięło w nim udział ponad 120 osób, w tym około 100 eksporterów z branży rolno-spożywczej.