Senator uczestniczył w uroczystościach 37. rocznicy rejestracji Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Rolników Indywidualnych "Solidarność" w Belwederze. Mszę świętą celebrował i homilię wygłosił Ks. Prałat Stanisław Chodźko-duszpasterz rolników Diecezji siedleckiej, wspomagał go O. Franciszkanin Andrzej Zalewski z Zamościa. W uroczystościach Pana Prezydenta reprezentowała minister Barbara Fedyszak-Radziejowska, obecny był również minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztof Jurgiel oraz działacze Związku z terenu całego kraju.