Senator wziął udział w promocji książki pt. „Droga rolników od Solidarności do niepodległości” wydanej przez NSZZ RI „Solidarność” z okazji 100. Rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę.

189. posiedzenie senackiej Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej.

190. posiedzenie senackiej Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej.

117. posiedzenie senackiej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, tematem posiedzenia było rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o rybołówstwie morskim oraz niektórych innych ustaw. Wspólne posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Komisji Infrastruktury.

retransmisja posiedzenia

118. posiedzenie senackiej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, tematem posiedzenia było rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, rozpatrzenie ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia sprzedaży żywności przez rolników do sklepów i restauracji oraz rozpatrzenie ustawy o restrukturyzacji zadłużenia podmiotów prowadzących gospodarstwa rolne.

retransmisja posiedzenia