Senator wziął udział w uroczystości wręczenia corocznej Nagrody im. Haliny Krahelskiej oraz nagród w XXV edycji konkursu „Pracodawca – organizator pracy bezpiecznej” i specjalnych wyróżnień głównego inspektora pracy dla społecznych inspektorów pracy na Zamku Królewskim w Warszawie. Wzięli w niej udział przedstawiciele prezydenta, parlamentu, rządu, organów nadzoru i kontroli warunków pracy, środowisk naukowych, stowarzyszeń działających w ochronie pracy, związków zawodowych i organizacji pracodawców.

W uroczystych obchodach 76. rocznicy Wysiedleń na Zamojszczyźnie uczestniczyła Małgorzata Godzisz pracownik Biura Senatorskiego. Głównym organizatorem wydarzenia był Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4. im. Dzieci Zamojszczyzny w Zamościu. Obchody odbyły się przy wsparciu kombatantów Polskiego Związku Byłych Więźniów Politycznych, Hitlerowskich Więzień i Obozów Koncentracyjnych Okręg Zamość.