Senator uczestniczył w konferencji pt. . „Program GOSPOSTRATEG” – innowacje na rzecz Planu dla Wsi”. Na konferencji zaprezentowane zostały projekty wybrane do finansowania w I konkursie otwartym w ramach strategicznego programu badań i prac rozwojowych pn. „Społeczny i gospodarczy rozwój Polski w warunkach globalizujących się rynków - GOSPOSTRATEG”. Program GOSPOSTRATEG, jest wdrażany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, a ukierunkowany jest na wyzwania rozwojowe wskazane w Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. W konferencji wzięli udział przedstawiciele praktyki rolniczej, doradztwa, nauki, oraz otoczenia gospodarczego i administracji. Podczas spotkania przedstawiono osiem projektów Programu GOSPOSTRATEG, które dotyczą różnych obszarów społeczno-gospodarczych: ubezpieczeń rolniczych, alternatywnych źródeł białka paszowego, systemu wspomagania decyzji w zakresie optymalizacji nawożenia, ulepszeń w kontroli fitosanitarnej, nowych instrumentów sprzedaży na rynku rolnym, gospodarstw opiekuńczych, systemu zarządzania zasobami genowymi roślin użytkowych i ograniczenia marnowania żywności.