Senator Jerzy Chróścikowski wraz z poseł Teresą Hałas, przewodniczącą NSZZ RI „Solidarność” uczestniczyli w posiedzeniu Prezydium Copa w Brukseli.

Posiedzenie Prezydium poprzedziła konferencja prasowa pt. „EatORIGINAL! Unmask your food” („Wiem, co jem! Cała prawda na talerzu”), połączona z degustacją produktów regionalnych. Konferencja dotyczyła Europejskiej Inicjatywy Obywatelskiej pt.: „EatORIGINAL! Unmask your food” która 19 września br. została przyjęta przez Komisje Europejską. Polskę w tym projekcie reprezentuje NSZZ Rolników Indywidualnych „Solidarność”.

Przedmiotem Europejskiej Inicjatywy Obywatelskiej pt.: „EatORIGINAL! Unmask your food” („Wiem, co jem! Cała prawda na talerzu”) jest nałożenie na wszystkie produkty spożywcze obowiązkowych deklaracji pochodzenia w celu zapobiegania oszustwom, ochrony zdrowia publicznego i zagwarantowania konsumentom prawa do informacji.

Jej głównym celem jest wprowadzenie obowiązku wskazania państwa pochodzenia dla całej żywności przetworzonej i nieprzetworzonej znajdującej się w obiegu w UE, bez odstępstw dla zarejestrowanych znaków towarowych i oznaczeń geograficznych, a w przypadku żywności przetworzonej – obowiązkowe wskazanie miejsca pochodzenia składników podstawowych, jeżeli miejsce ich pochodzenia jest inne niż miejsce pochodzenia produktu końcowego oraz poprawa spójności etykiet, z uwzględnieniem zharmonizowanych informacji na temat metod produkcji i metod przetwórczych, w celu zapewnienia przejrzystości w całym łańcuchu żywnościowym.

Szczegółowe informacje: www.ec.europa.eu

Podpisy pod inicjatywą można składać pod adresem: www.eatoriginal.eu/pl