68. posiedzenie Senatu RP IX kadencji.

198. posiedzenie senackiej Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej. Wspólne posiedzenie Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji.