199. posiedzenie senackiej Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej.

199. posiedzenie senackiej Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej.

Senator uczestniczył w uroczystym spotkaniu poświęconym księdzu prałatowi Czesławowi Sadłowskiemu, byłemu proboszczowi parafii Zbrosza Duża, w związku z 80. rocznicą urodzin księdza. Spotkanie zostało zorganizowane z z inicjatywy Marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego w siedzibie Sejmu RP. W uroczystości wzięli udział posłowie i senatorowie, działacze polityczni i związkowi, parafianie ze Zbroszy Dużej oraz grupa działaczy niezależnego ruchu chłopskiego. Podczas spotkania podkreślano rolę ks. prałata Czesława Sadłowskiego w walce o budowę świątyni w Zbroszy i integrację lokalnej społeczności oraz pomoc dla kształtującego się w latach 70-tych niezależnego ruchu chłopskiego.