Senator uczestniczył w spotkaniu opłatkowym NSZZ Rolników Indywidualnych „Solidarność” w Fajsławicach.