Posiedzenie Prezydium Rady Krajowej NSZZ RI "Solidarność".

www.solidarnoscri.pl