Senator uczestniczył w spotkaniu opłatkowym członków i sympatyków NSZZ Rolników Indywidualnych Solidarność w Starym Zamościu.

Następnie wziął udział w opłatkowym członków i sympatyków NSZZ Solidarność Oddziału Zamość Regionu Środkowo-Wschodniego w Zamościu.

Senator uczestniczył w spotkaniu opłatkowym rolników Rejonu Biłgorajskiego zorganizowanym w Dąbrowicy przez Diecezjalnego Duszpasterza Rolników i Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Rolników Indywidualnych "Solidarność". Wydarzenie rozpoczęło się od Mszy Świętej sprawowanej w kościele św. Maksymiliana Kolbego w Dąbrowicy, której przewodniczył diecezjalny duszpasterz rolników, ks. Józef Bednarski. Dalsza część spotkania miała miejsce w remizie OSP w Dąbrowicy, gdzie zgromadzili się przedstawiciele władz parlamentarnych i samorządowych oraz rolników rejonu biłgorajskiego. Spotkanie było okazją do wspólnej modlitwy i kolędowania, składania sobie noworocznych życzeń, a także do dyskusji na temat polskiego rolnictwa oraz problemów, z którymi zmagają się rolnicy na ziemi biłgorajskiej.