Senator wykonywał obowiązki w Biurze Senatorskim w Zamościu.