75. posiedzenie Senatu RP IX kadencji.

210. posiedzenie senackiej Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej, wspólne posiedzenie z Komisją Praw Człowieka, Praworządności i Petycji.