72. posiedzenie senackiej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, tematem posiedzenia było rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o scalaniu i wymianie gruntów oraz rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o rybactwie śródlądowym.

Retransmisja posiedzenia

 

71. posiedzenie senackiej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, tematem posiedzenia była sytuacja na rynku jaj konsumpcyjnych w Polsce i Europie oraz realizacja wdrażania dyrektywy Rady nr 1999/74 (WE) ustanawiającej minimalne normy ochrony kur niosek.

Retransmisja posiedzenia