Senator uczestniczył w uroczystym spotkaniu poświęconym upamiętnieniu ruchów na rzecz powstania Krajowej Spółki Cukrowej S.A.. Spotkanie zorganizowano przed siedzibą Krajowej Spółki Cukrowej w Toruniu, pod tablicą poświęconą pamięci rolników regionu toruńskiego.

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. powstała w sierpniu 2002 roku w wyniku konsolidacji trzech spółek cukrowych Skarbu Państwa. Zlokalizowane na terenie pięciu województw zakłady KSC przerabiają rocznie około 6 milionów ton buraków uprawianych na areale ponad 100 tysięcy hektarów i dostarczanych przez około 16 tysięcy plantatorów.