Senator wziął udział w panelu ekspertów na temat ubezpieczeń rolniczych w Najwyższej Izbie Kontroli w Warszawie. Dyskusja ukierunkowana była na: funkcjonowanie systemu ubezpieczeń upraw rolnych i zwierząt gospodarskich, rolę dotowanych ubezpieczeń upraw i zwierząt gospodarskich w procesie zarządzania ryzykiem w rolnictwie, zmiany prowadzące do poprawy efektywności systemu ubezpieczeń upraw i zwierząt gospodarskich.