79. posiedzenie Senatu RP IX kadencji.

214. posiedzenie senackiej Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej.

Senator uczestniczył w konferencji pt. „Rola Izb Rolniczych w kształtowaniu i realizacji polityki rolnej państwa”, zorganizowanej w Sejmie.