Senator wziął udział w uroczystości z okazji 90.lecia Szkoły Podstawowej nr 6 im. Szymona Szymonowica w Zamościu.

Następnie uczestniczył w uroczystości z okazji jubileuszu 60.lecia Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. W. Witosa w Różańcu oraz Zjazdu Absolwentów.