Senator uczestniczył w Jarmarku w Krasnobrodzie. Podczas Jarmarku odbyła się promocja projektu BERAS Implementation, realizowanego przez NSZZ RI "Solidarność" i gospodarstwo "Barwy Zdrowia" Tomasza Obszańskiego. Informację o projekcie i funkcjonowaniu gospodarstwa przedstawił Przewodniczący NSZZ RI „Solidarność” Jerzy Chróścikowski oraz właściciel gospodarstwa Tomasz Obszański.

www.solidarnoscri.pl