Senator przebywał w Biurze Senatorskim w Zamościu.