38. posiedzenie Senatu RP VIII kadencji.

 

Posiedzenie Prezydium Rady Krajowej NSZZ RI ,,Solidarność’’ w Warszawie.

www.solidarnoscri.pl