- senator Jerzy Chróścikowski uczestniczył w uroczystościach odpustowych ku czci św. Romana przy kapliczce w Lipsku. Sumę odpustową odprawił i kazanie wygłosił ks. Tomasz Winogrodzki wikariusz z parafii pw. Św. Krzyża w Zamościu.

 

- senator brał udział w pikniku rodzinnym zorganizowanym przez Społeczny Komitet Organizacyjny przy Hospicjum Santa Galla w Łabuniach.