Senator uczestniczył w Kongresie Nasiennym European Seed Association 2013 w Warszawie.