Senator uczestniczył w spotkaniu opłatkowym członków Prawa i Sprawiedliwości powiatu zamojskiego oraz członków Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość.

Następnie wziął udział w spotkaniu opłatkowym zorganizowanym przez NSZZ "Solidarność" Oddział w Hrubieszowie.