- Kapituła Nagrody im. Księdza Biskupa Romana Andrzejewskiego, długoletniego Krajowego Duszpasterza Rolników, obradująca pod honorowym przewodnictwem ks. bp. Alojzego Orszulika nagrodziła Josefa Rottenaichera, Działacz Katolickiego Ruchu Ludowego w Niemczech i Diecezji Passau. Laureat wraz z żoną i przyjacielem na zaproszenie Przewodniczącego Jerzego Chróścikowskiego gościł w siedzibie NSZZ RI „Solidarność” w Warszawie.

www.solidarnoscri.pl