- Senator uczestniczył w Zgromadzeniu Fundatorów Fundacji Dom Trzeciego Tysiąclecia im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego, które odbyło się w Sali Duszpasterskiej przy Kościele Św. Katarzyny w Zamościu.