Senator uczestniczył w XV Posiedzeniu Krajowej Rady Izb Rolniczych IV kadencji, które odbyło się w Falentach k. Warszawy. W trakcie posiedzenia przyjęto m.in. uchwałę w sprawie zarządzenia wyborów do walnych zgromadzeń izb rolniczych na dzień 31 maja 2015 r.