Senator Jerzy Chróścikowski, wiceprezydent COPA uczestniczył w posiedzeniu Prezydencji Copa w Brukseli.