Senator uczestniczył w posiedzeniu sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 

Posiedzenie Prezydium Rady Krajowej NSZZ RI "Solidarność".

www.solidarnoscri.pl