„Czy konsolidować służby nadzorujące żywność?"

Bezpieczeństwo i Higiena Żywności 2016-12-31

29 listopada debatowano w Senacie na temat propozycji zmian systemowych dotyczących nadzoru nad bezpieczeństwem żywności, a także nad nową koncepcją organizacji i funkcjonowania służb inspekcyjnych.

Otwierając konferencję, przewodniczący Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi senator Jerzy Chróścikowski przypomniał, że u podstaw planowanych zmian leży przekonanie, że konsolidacja systemu urzędowej kontroli produktów żywnościowych i umiejscowienie w jednej jednostce organizacyjnej wszystkich zagadnień związanych z szeroko rozumianym bezpieczeństwem żywności będzie rozwiązaniem bardziej efektywnym niż obecnie funkcjonujący system nadzoru.

Reforma jako uproszczenie

Podczas konferencji minister rolnictwa i rozwoju wsi Krzysztof Jurgiel zapowiedział, że projekty ustaw dotyczące połączenia inspekcji nadzorujących bezpieczeństwo i jakość żywności w jedną instytucję trafią pod obrady rządu na przełomie roku. Według ministra aktualna organizacja nadzoru nad bezpieczeństwem żywności to kwintesencja „Polski resortowej”. Minister uważa, że reforma instytucjonalna systemu bezpieczeństwa żywności w Polsce będzie miała pozytywny wpływ na przedsiębiorców, szczególnie tych małych i średnich. Istnienie jednego organu odpowiedzialnego za relacje z zagranicznymi służbami bezpieczeństwa żywności powinno się także przyczynić do sprawniejszego prowadzenia spraw związanych z otwieraniem zagranicznych rynków dla polskiej żywności.

Sprzeciw resortu zdrowia

Negatywne stanowisko w sprawie reformy prezentuje minister zdrowia, któremu podlega Państwowa Inspekcja Sanitarna. Podczas konferencji Główny Inspektor Sanitarny Marek Posobkiewicz przedstawił szereg wątpliwości co do tego, że nowy system bezpieczeństwa żywności i żywienia, proponowany przez resort rolnictwa, usprawni kontrolę. Dodał, że Państwowa Inspekcja Sanitarna podległa ministrowi zdrowia została powołana m.in. do sprawowania nadzoru nad warunkami zdrowotnymi żywności i żywienia. Zadania te zostały na inspekcję nałożone celowo, ponieważ podstawowym priorytetem bezpieczeństwa żywności jest zdrowie konsumentów, a nie wspólna polityka rolna czy interesy przedsiębiorców i rolników.

Referaty i dyskusje

Projekty ustaw dotyczących powołania nowej zintegrowanej inspekcji przedstawiła wiceminister rolnictwa Ewa Lech. Jak poinformowała, projekty dotyczące nadzoru nad bezpieczeństwem żywności zostały poddane szerokim konsultacjom. Zapewniła, że nowe projekty przed wysłaniem ich do rządu trafią do konsultacji międzyresortowych.

Na temat genezy powstania zintegrowanego systemu żywności mówił redaktor naczelny „Bezpieczeństwa i Higieny Żywności” Tadeusz Wojciechowski. Odbyła się także dyskusja panelowa z udziałem przedstawicieli Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Głównego Inspektoratu Weterynarii, Państwowej Inspekcji Roślin i Nasiennictwa, Głównego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych oraz Inspekcji Handlowej.