Zamość w Orszaku Trzech Króli

zamosconline.pl 2017-01-08

Po raz trzeci do Orszaku Trzech Króli, zmierzającego do Betlejem, dołączył Zamość za sprawą Stowarzyszenia Sympatyków Orszaku Trzech Króli, Miasta Zamość i Gminy Zamość. Pomimo dużego mrozu, w jasełkach pod hasłem: "Pokój i Dobro" uczestniczyło tysiące zamościan (6.01.2017 r.).

Scenariusz nawiązywał do stworzenia świata. Wraz z Trzema Królami wyruszyliśmy w drogę, by poznać historię Stworzenia, Życia i Zbawienia Świata. Wraz z Mędrcami, pasterzami narodów, poszukiwaliśmy Króla Stworzenia, przypatrując się Stworzeniu Świata i Życiu Człowieka.

Uroczystości z okazji Święta Trzech Króli, czy Objawienia Pańskiego, rozpoczęła Msza św. w Katedrze Zamojskiej, sprawowana w intencji Orszaku Trzech Króli, której przewodniczył J.E. ks. bp Mariusz Leszczyński. W stallach świątyni zasiedli: orszakowi Trzej Królowie: Piotr Kondraciuk, Bolesław Bełz i Michał Polski, oraz Święta Rodzina: Anna i Sebastian Telenga, a także Jerzy Chróścikowski, senator RP, Sławomir Zawiślak, poseł na Sejm RP, Andrzej Wnuk, prezydent Miasta Zamość, Andrzej Zastąpiło, wiceprezydent miasta Zamość i Ryszard Gliwiński, wójt Gminy Zamość

-Przybyliście na to wielkie wydarzenie, które ma taki cel jak procesja Bożego Ciała - wyznać wiarę przed ludźmi. To jest dzisiaj potrzebne takie świadectwo w duchu zawołania tegorocznego hasła pasterskiego "Idźcie i głoście". To jest nasz obowiązek żeby przyznać się do Jezusa (...).

-Mędrcy ze Wschodu, którzy przybyli do Jezusa też weryfikowali swoją wiarę. Przybyli do Jezusa, oddali mu pokłon i wrócili inną drogą. To jest pewnego rodzaju przenośnia, symbol, który nam mówi, że wrócili do siebie, do swojego życia odmienieni, inni niż byli. I taki cel i sens ma to wydarzenie, które dzisiaj przeżywamy - wyznanie wiary przed ludźmi. My też mamy powrócić dzisiaj do naszego domu odmienieni w wierze.

-(...) Nie brakuje wśród chrześcijan, katolików ludzi poważnie traktujących swoją wiarę. Przebijających się z jej zasadami gdzie się tylko da, za wszelką cenę, za każdą cenę. Nie brakuje takich mężczyzn i kobiet, dziewcząt i chłopców, których życie jest autentycznym świadectwem wiary. Jeśli takich ludzi będzie jeszcze więcej, jeśli ich prawdziwe, chrześcijańskie życie będzie czytelnym znakiem Chrystusa, to wszyscy staniemy się jak ta Gwiazda nad Betlejem, która pewnie zaprowadzi do Boga tych, którzy go szukają. Amen!

Posługę Mszy św. wykonali uczestnicy Orszaku Trzech Króli. Muzyczną oprawę Mszy św. sprawowała Młodzieżowa Orkiestra Dęta OSP Białowola z Gminy Zamość.

Po jej zakończeniu uformowała się kolumna Orszaku. Narratorami Orszaku byli: ks. Jarosław Feresz, ks. Jerzy Frankiewicz i Wojciech Suchowicz. Na początku główny sztandar Orszaku Trzech Króli, który niosło Zamojskie Bractwo Rycerskie oraz nasza wyjątkowa gwiazda wykonana i niesiona przez młodzież Liceum Plastycznego w Zamościu. Następnie swoje miejsce miała Święta Rodzina. Dalej były sztandary/chorągwie Orszaku Trzech Króli, niesione przez Rycerzy Kolumba i grupy rekonstrukcyjne: Towarzystwo Szabli i Miecza, Zamojską Grupę Rekonstrukcji Historycznej Jana Sobiepana Zamoyskiego i Stowarzyszenie Turystyka z Pasją. Za nimi w pochodzie maszerowały kolorowe orszaki dzieci: czerwony - Szkoła Podstawowa nr 2 w Zamościu, zielony - Zespół Szkół nr 2 w Zamościu, żółty - Zespół Szkół nr 3 w Zamościu, fioletowy - Zespół Szkół Katolickich w Zamościu oraz biały - SP w Mokrem; SP w Borowinie Sitanieckiej, Zespół Szkół w Płoskiem i Przedszkole Niepubliczne "Słoneczko".

Za dziećmi, 20 flag Miasta Zamościa nieśli żołnierze z 3 Batalionu Zmechanizowanego, Grupy rekonstrukcyjne działające w naszym mieście oraz Rycerze Kolumba. Centralne miejsce zajął pojazd z trzema królami: Kacprem, przedstawicielem Europy, Melchiorem, przedstawicielem Azji i Baltazarem, przedstawicielem Afryki.

Narratorzy powitali obecnych wśród nas: ks. bpa Mariusza Leszczyńskiego, który jest z nami od pierwszej edycji Orszaku Trzech Króli, posła na Sejm RP Sławomira Zawiślaka, prezydenta Miasta Zamość Andrzeja Wnuka i wójta Gminy Zamość Ryszarda Gliwińskiego oraz wszystkich obecnych przedstawicieli władzy samorządowej i urzędów Miasta i Gminy Zamość oraz zamościan.

Za władzami, znalazło się kolejnych 20 flag miasta Zamościa. Obrzeża naszego Orszaku utworzyły szpalery flag Orszaku Trzech Króli oraz miasta Zamość, które nieśli harcerze. Tą cześć pochodu zamykał samochód narratorów i zespołu muzycznego diecezji zamojsko-lubaczowskiej. Śpiewy koordynowała Anna Serafin. Za samochodem szli pozostali uczestnicy Orszaku, do których dołączali aktorzy poszczególnych scen biblijnych. Wszyscy uczestnicy Orszaku zostali zaopatrzeni w korony, śpiewniki i chorągiewki.

Pierwszą sceną biblijną było "Rozesłanie Aniołów" na tarasie widokowym dzwonnicy kościoła Katedralnego. Na wysokościach, dwa anioły rozgłaszały na cały świat orędzie Pana Boga. Oto jego treść wygłoszona przez narratorów. Narrator I: -Bóg pełen dobroci zapragnął podzielić się nią. Postanowił dokonać dzieła stworzenia. Narrator II: -Najpierw stworzył przestrzeń: oddzielił światło od ciemności; niebo od ziemi; morze od lądu. Narrator I: -I teraz zaczął wszystko napełniać swoim przeogromnym bogactwem życia: z ziemi rozkazał i wyrosły wszelkie rośliny oraz drzewa owoc rodzące; stworzył słońce, księżyc i gwiazdy; wody zaroiły się rojem istot żywych, a w powietrze wzbiły się ptaki. Stworzył też istoty żywe różnego rodzaju...

Narrator II: -A na koniec, radując się z całego swego stworzenia, uczynił człowieka na swój obraz go stworzył: stworzył mężczyznę i niewiastę. I umieścił pierwszych rodziców: Adama i Ewę miejscu gdzie panowało: Pokój i Dobro, a miejsce to nazywało się Raj. I widział Bóg, że wszystko co stworzył było dobre. Narrator III: -Stworzył go też wolnym bo go kochał. Ale człowiek źle wybrał. Odwrócił się od swego Stwórcy i wpadł w cierpienie i niewolę. Narrator II: -Ale Bóg go nie opuścił i już zaraz po upadku człowieka wymyślił plan zbawienia. Wypowiedział Dobrą Nowinę - Pierwszą Ewangelię do człowieka: Oto teraz muszę cię wygnać z raju, zamknąć jego bramy, i wyruszysz w drogę do czasu, gdy przewidziana przeze mnie inna Niewiasta - Nowa Ewa, zmiażdży głowę demonowi, a jej Syn otworzy Bramy Nieba.

Narrator III: -Jak powiedział, tak też uczynił. Na wieczną pamiątkę tych wydarzeń ruszajmy w pochodzie po ulicach naszego miasta, wśród ludzi z którymi żyjemy, wśród miejsc gdzie pracujemy, gdzie się uczymy, aby razem z trzema mędrcami jeszcze raz odnaleźć Syna Bożego i wejść przez Bramy Nieba! Aby znaleźć Pokój i Dobro, które jest wśród nas.

Członkowie Teatru Ognia "Utopia" jako anioły rozsypali płatki - konfetti. Śpiewając kolędy i powtarzając okrzyki - "Pokój i Dobro Franciszkańskie!" - Na Objawienie Pańskie!"- uczestnicy Orszaku Trzech Króli przeszli ulicą Akademicką na ulicę Łukasińskiego. Na placu przy Nowej Bramie Lubelskiej Grupa Teatralna "Jednak Warto" z par. Św. Bożej Opatrzności i Zespół Szkół nr 5 z Karolówki, oraz studenci Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Zamościu odegrali kolejną scenę "Dwór Heroda". W roli Heroda wystąpił Piotr Hildebrand. Znakomitą grę aktorów przygotowanych przez ks. Marcina Jakubiaka, pomimo dokuczliwego zimna, podziwiało tysiące zamościan. Aktorzy dołączyli do Orszaku, który kolędując, kontynuował swoje przejście ulicą Łukasińskiego do kościoła OO. Franciszkanów. Przejściu towarzyszyły komentarze edukacyjne: "Od stworzenia świata! - "Rodzicami są Mama i Tata!" oraz okrzyki: "Jezus nam się narodził! - Siostry i Braci pogodził!"

Na schodach kościoła OO. Franciszkanów byliśmy uczestnikami kolejnej sceny biblijnej "Szałas pastuszków", w wykonaniu uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej, działające przy parafii św. Michała Archanioła, Warsztatów Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym "Krok za Krokiem" w Zamościu oraz przedstawicieli Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym koło w Zamościu.

Orszak Trzech Króli ruszył dalej ul. Okopową, potem skręcił w ulicę Kościuszki. Na ulicy Moranda zawieszony baner informował o przekroczeniu "Bramy do Nieba". Głos zabrali narratorzy: -I oto kończy się nasza podróż. Zaczynaliśmy w księdze Rodzaju, a kończymy wizją z księgi Apokalipsy: "I przyszedł jeden z siedmiu aniołów, (...) i ukazał mi Miasto Święte (...). Miało ono mur (...) i dwanaście bram, a na bramach - dwunastu aniołów i wypisane imiona, (...). Świątynią jego jest Pan Bóg wszechmogący oraz Baranek. (...) chwała Boga je oświetliła (...), I bramy jego nie będą zamknięte, (...) A nic nieczystego do niego nie wejdzie ani ten, co popełnia ohydę i kłamstwo, lecz tylko zapisani w księdze życia Baranka." (por. Ap 21, 9 - 27)

Narrator I: -Gdy Adam i Ewa opuszczali Raj zamknęły się za nimi bramy. Ale oto teraz, gdy narodził się nam Zbawiciel Bramy Nieba się otworzyły, możemy wejść znowu do Raju. Narrator III: -Nie traćcie ducha, droga niedaleka! Narrator I: -Idźcie do Betlejem, Jezus na was czeka! Narrator II: -Obudźcie sumienie, w Mesjaszu zbawienie! Narrator III: -Nadszedł czas zbawienia, pora nawrócenia! Narrator I: -Jesteśmy waszymi stróżami, do Betlejem chodźcie z nami! Narrator II: -My niebiescy żołnierze, każdy duszy Twojej strzeże! Narrator III: -Spójrz odważnie wokoło, zaufaj Aniołom!"

Kontynuując śpiew kolęd oraz okrzyki: "Zamojscy Królowie dziękują! -"Z Jezusem przyszłość budują!", oraz "Orszak Zamojski dzisiaj wędruje! - Wiarę i radość światu przekazuje!"- Orszak Trzech Króli dotarł na Rynek Wielki, gdzie rozegrała się ostatnia scena biblijna "Stajenka Betlejemska". Przygotowali ją: uczniowie, rodzice i nauczyciele Zespołu Szkół nr 3 w Zamościu. W otoczeniu sceny znalazły się żywe zwierzęta, jak na prawdziwą stajenkę przystało.

Tu odbył się pokłon Trzech Króli A.D. 2017 przed Maryją, która trzymała Jezusa na kolanach. Pierwszy pokłon złożył Król Kacper, przedstawiciel Europy, który ofiarował Jezusowi złoto.

Dobroć Twa była wielka, stworzyłeś człowieka, Człowiek zgrzeszył, więc musiał na Zbawienie czekać, Lecz miłość Twa sprawiła, przyszło odkupienie

W Dzieciątku tym człowieczym, jest Boże zbawienie.

Ty każesz zboża nie ciąć, gdzie kłos sięga drogi, Zostawić dla przybysza, zostawić ubogim.(por. Kpł 19,9-10)

Znałeś mnie zanim byłem w matki mojej łonie (por. J 1,5)

Stąd Król Europy staje przed Tobą w pokłonie

Pragnę Ci ofiarować, Jezu, Szczere złoto

Abym się umiał dzielić z bliźnimi z ochotą.

Następnie pokłon złożył Melchior, przedstawiciel Azji, który ofiarował Jezusowi mirrę.

O, Stwórco krańców ziemi, Panie, wieczny Boże. (por. Iz 40, 28b -29)

Tyś sprawił, że po ziemi chodzi tyle stworzeń

Tyś chciał by odpoczęły, wół, osioł, baranek, (por. Wj 23,12)

W oczach twych żadne z piskląt nie jest zapomniane (por. Łk 12,6)

Przyjmij Królu Stworzenia mirrę, znak cierpienia

Wszak dziś się narodziłeś, dla mego Zbawienia.

Wdzięczni za akt stworzenia, za Twą dobroć Panie

Orszaki stają dzisiaj na Twoje wołanie.

Jako trzeci pokłonił się Baltazar z Afryki, który ofiarował wonne kadzidło.

Panie Boże, stworzyłeś raz niebo i ziemię, Wielką Twoją wszechmocą, i Twoim ramieniem,(por. Jr 32,17,2)

Tyś rozpostarł niebiosa, ziemię nad wodami, (Ps 136,6)

Tyś ziemię ubrał w drzewa, ozdobił ziołami, By chwalić Twoje dzieła, Stwórco dzieł ogromnych

W darze, Jezu przynoszę kadzidła dym wonny

Wdzięczni za dobroć Twoją, za Twój akt stworzenia, Wdzięczni za Zbawiciela, szansę odkupienia

Afryka pokłon Ci składa, i pragnie obiecać

Szacunek dla stworzenia wśród narodów wzniecać.

Jezusowi pokłonili się również uczestnicy III Orszaku Trzech Króli w Zamościu, trzykrotnie powtarzając: "Witaj Jezu w żłobie - Kłaniamy się Tobie!" Za narratorem, który rzekł: "Pokój i dobro stworzyłeś na świecie!, odpowiedzieliśmy: "Wysławiamy Ciebie Boże Dziecię!"

Wszystkim uczestnikom III Orszaku Trzech Króli za piękne wspólne jasełka podziękował Andrzej Wnuk, prezydent miasta Zamość: -Dobry człowiek to taki, który jest do tańca i do różańca! Wszystkiego dobrego!

Małgorzata Farion, prezes Stowarzyszenia Sympatyków Orszaku Trzech Króli w Zamościu, również podziękowała za tak liczny i wprost heroiczny - z uwagi na duży mróz - udział w III Orszaku Trzech Króli w Zamościu. Podziękowania złożyła patronom honorowym, partnerom, aktorom, organizatorom, mediom i uczestnikom zamojskiego Orszaku. Zaprosiła wszystkich na słodkości - "szczodraki" od Cukierni Smakołyk i "królewskie gwiazdki" od PSS Społem Robotnik, oraz gorącą herbatę od Stowarzyszenia Restauratorów Rynku Wielkiego w Zamościu, a także na gorącą grochówkę, przygotowaną przez kucharzy 32 Woskowego Oddziału Gospodarczego w Zamościu. Zapowiedziała także podsumowanie tegorocznego Orszaku Trzech Króli w CKF "Stylowy".

III Orszak Trzech Króli w Zamościu odbył się pod honorowym patronatem Księdza Biskupa Zamojsko-Lubaczowskiego Mariana Rojka, Prezydenta Miasta Zamość Pana Andrzeja Wnuka, Wójta Gminy Zamość Pana Ryszarda Gliwińskiego.

Aniołowie obwieścili światu, że narodził się Mesjasz. Pasterze, prości ludzie nie mieli trudności ze zrozumieniem znaków. Trudność miał Herod i możni świata. Uczeni przybyli ze Wschodu za sprawą wiedzy i Gwiazdy, która ich wiodła. My powinniśmy pogłębić wiedzę i uznać prawdę. Na tym polega Tajemnica Trzech Króli, że narodził się Jezus Chrystus jako człowiek, aby przynieść ludom, narodom i nam wszystkim Pokój i Zbawienie. Ta świecka, oddolna inicjatywa jest dowodem na to, że po części chcemy być jak Ci Mędrcy ze Wschodu. Chcemy we wspólnocie uznać prawdę i cieszyć się Pokojem i Dobrem, które przyniósł nam Zbawiciel, przychodząc na świat w ubogiej stajence. I oby z każdym rokiem było nas w tej zamojskiej wspólnocie - niosącej radość i zrozumienie - coraz więcej.