Rocznica 143 urodzin Wincentego Witosa w Wierzchosławicach

arr.gov.pl 2017-01-25

Uczczenie pamięci Wincentego Witosa z okazji rocznicy 143 urodzin odbyło się tradycyjnie w Wierzchosławicach na miejscu pochówku tego wybitnego działacza ludowego i trzykrotnego premiera RP. Obchody tego wydarzenia zostały zorganizowane przez Niezależny Samorządowy Związek Zawodowy Rolników Indywidualnych „Solidarność”.

Na uroczystości do Wierzchosławic przybyli m.in.: Minister Środowiska prof. Jan Szyszko, sekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jacek Bogucki, Pan Mariusz Gajda - Wiceminister Środowiska, Zastępca Przewodniczącej Związku, Senator RP Jerzy Chróścikowski, Pan Prof Kazimierz Wiatr - senator RP, Poseł na Sejm RP Jan Duda, Poseł na Sejm RP Wiesław Krajewski, Pan Józef Gawron - Wicewojewoda Małopolski, Prezes Agencji Nieruchomości Rolnych Waldemar Humięcki, Pan Jan Kosiorowski - Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krakowie. Obecni byli również samorządowcy oraz delegacje Związku z pocztami sztandarowymi oraz Związkowcy i Leśnicy z terenu całego kraju. Oddział Terenowy ARR w Krakowie reprezentował Dyrektor Piotr Serafin.

Po uroczystościach na cmentarzu uczestnicy udali się do Centrum Kultury Wsi Polskiej im. Wincentego Witosa, gdzie Sekretarz Stanu Jacek Bogucki otworzył Konferencję „Rolniczy handel detaliczny produktów przetworzonych z własnych gospodarstw, szansą dla polskich gospodarstw rodzinnych”, zorganizowaną przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. W ramach konferencji wystąpił również Jerzy Pośpiech – przedstawiciel Związku przy Copa-Cogeca i instytucjach europejskich.