Konferencja "Wzmacniamy polskie rolnictwo"

arr.gov.pl 2017-02-01

 „Wzmacniamy polskie rolnictwo” konferencja organizowana przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztofa Jurgiela i Wojewodę Lubelskiego Przemysława Czarnka odbyła się w dniu 30.01.2017 r. w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim. Ministrowi towarzyszył Podsekretarz Stanu w MRiRW Ryszard Zarudzki. Gospodarzem wydarzenia był Wicewojewoda Lubelski Robert Gmitruczuk.

Wizyta poprzedzona została konferencją prasową i spotkaniem Ministra Krzysztofa Jurgiela z dyrektorami instytucji działających na rzecz wsi i jej mieszkańców z terenu województwa lubelskiego, dla których organem prowadzącym jest MRiRW. Oddział Terenowy Agencji Rynku Rolnego w Lublinie reprezentował Dyrektor Marek Wojciechowski.

Głównym celem spotkania była prezentacja Programu Działań Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na lata 2015- 2019, priorytety Ministerstwa na rok 2017 oraz prezentacja aktualnych zagadnień związanych z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich. Przedstawiono również dotychczasowe efekty i założenia polityki rządu w obszarze rolnictwa.

Prelegentami byli: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztof Jurgiel, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Ryszard Zarudzki, Senator RP oraz Przewodniczący Senackiej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jerzy Chróścikowski, a także Prezes Krajowej Rady Izb Rolniczych Wiktor Szmulewicz. Wśród uczestników konferencji byli m.in.: przedstawiciele samorządów, ARiMR, ANR, KRUS, Izby Rolniczej, Ośrodka Doradztwa Rolniczego oraz instytucji okołorolniczych.