Jerzy Chróścikowski - PRZEWODNICZĄCY KOMISJI

Przemysław Błaszczyk - zastępca przewodniczącego

Waldemar Bonkowski

Józef Łyczak

Marian Poślednik

Zdzisław Pupa