Marek Rocki - PRZEWODNICZĄCY KOMISJI

Adam Bielan

Jerzy Chróścikowski

Dorota Czudowska

Tomasz Grodzki

Bogdan Klich

Ryszard Majer - zastępca przewodniczącego

Jarosław Obremski - zastępca przewodniczącego

Marek Pęk - zastępca przewodniczącego

Waldemar Sługocki - zastępca przewodniczącego

Andrzej Stanisławek

Rafał Ślusarz

Piotr Wach

Alicja Zając