Wizyta delegacji Senatu RP na spotkaniu przewodniczących komisji właściwych ds. rolnictwa, przemysłu i przedsiębiorczości, Rzym, 26-27 października 2014 r.

 

Wyjazd studyjny Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Kociewie, 23-24.06.2014 r.

 

Spotkanie przewodniczącego Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi z delegacją parlamentu Szwecji

 

Spotkanie przewodniczących komisji ds. rolnictwa państw członkowskich UE, Litwa 21-22 lipca 2013 r.

 

Spotkanie z komisarzem UE ds. rolnictwa i rozwoju wsi, Warszawa 1 lipca 2013 r.

 

O wspólnej polityce rolnej z wiceprzewodniczącym parlamentu Węgier w Senacie, Warszawa 20 kwietnia 2012 r.