„Rola samorządu terytorialnego, rolniczego i związków rolniczych w rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich – 25 lat doświadczeń”

 

„Możliwości finansowania rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich w ramach polityki spójności na lata 2014–2020”

 

„Stan przygotowania Polski i UE do zniesienia kwot mlecznych”

 

„Doradztwo rolnicze w Polsce po 2014 r. – kompetencje, organizacja, finansowanie”

 

„Rodzinne gospodarstwa rolne – najważniejsze wyzwania i priorytety”

 

„Polityka spójności w latach 2014–2020 na rzecz rozwoju obszarów wiejskich”

 

„Szanse i bariery dla rozwoju towarzystw ubezpieczeń wzajemnych na przykładzie rolnictwa”

 

„Etyka w produkcji i obrocie żywnością”

 

„Małe gospodarstwa rolne szansą rozwoju rynku lokalnego”

 

"Jaki system doradztwa rolniczego w Polsce po 2013 r.?"