Jerzy Chróścikowski - PRZEWODNICZĄCY KOMISJI

Marek Konopka - zastępca przewodniczącego

Ireneusz Niewiarowski - zastępca przewodniczącego

Przemysław Błaszczyk

Beata Gosiewska

Henryk Górski

Piotr Gruszczyński

Andrzej Grzyb

Jan Maria Jackowski

Kazimierz Jaworski

Wiesław Kilian

Andrzej Kobiak

Marian Poślednik

Grzegorz Wojciechowski

Roman Zaborowski