12 i 13 listopada 2015 r.

 

Jerzy Mieczysław Chróścikowski:

„Uroczyście ślubuję rzetelnie i sumiennie wykonywać obowiązki wobec Narodu, strzec suwerenności i interesów Państwa, czynić wszystko dla pomyślności Ojczyzny i dobra obywateli, przestrzegać Konstytucji i innych praw Rzeczypospolitej Polskiej.

Ślubuję. Tak mi dopomóż Bóg.”