Zawartość tej strony wymaga nowszej wersji programu Adobe Flash Player.

Pobierz odtwarzacz Adobe Flash

Strona glˇwna
Senat
Kalendarium
Artykuly prasowe
Zyciorys
Kontakt
Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Komisja Spraw Unii Europejskiej
Konferencje
Galeria zdjec
Archiwum

 

 

 

SENAT

15. Posiedzenie Senatu RP VIII kadencji 5 i6 lipca 2012 r.

14. Posiedzenie Senatu RP VIII kadencji 13 i 14 czerwca 2012 r.

13. Posiedzenie Senatu RP VIII kadencji 30 maja 2012 r.

12. Posiedzenie Senatu RP VIII kadencji 23 i 24 maja 2012 r.

11. Posiedzenie Senatu RP VIII kadencji 9 i 10 maja 2012 r.

10. Posiedzenie Senatu RP VIII kadencji 25 i 26 kwietnia 2012 r.

9. Posiedzenie Senatu RP VIII kadencji 11 i 12 kwietnia 2012 r.

8. Posiedzenie Senatu RP VIII kadencji 28 i 29 marca 2012 r.

7. Posiedzenie Senatu RP VIII kadencji 14 marca 2012 r.

6. Posiedzenie Senatu RP VIII kadencji 15 i 16 lutego 2012 r.

5. Posiedzenie Senatu RP VIII kadencji 1 i 2 lutego 2012 r.

4. Posiedzenie Senatu RP VIII kadencji 19 stycznia 2012 r.

3. Posiedzenie Senatu RP VIII kadencji 20 - 22 grudnia 2011 r.

2. Posiedzenie Senatu RP VIII kadencji 17 listopada 2011 r.

1. Posiedzenie Senatu RP VIII kadencji 8 i 9 listopada 2011 r.

82. Posiedzenie Senatu RP w dniach 3, 4, 5 i 6 sierpnia 2011 r.
Informacja na temat badania okoliczności i przyczyn katastrofy samolotu Tu-154M pod Smoleńskiem z 10 kwietnia 2010 r., z uwzględnieniem uwag zawartych w końcowym raporcie Komisji Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego.
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o przewozie towarów niebezpiecznych.
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz o zmianie niektórych innych ustaw.

81. Posiedzenie Senatu RP w dniach 27, 28 i 29 lipca 2011 r.
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o nasiennictwie.

80. Posiedzenie Senatu RP w dniach 6 i 7 lipca 2011 r.

79. Posiedzenie Senatu RP w dniach 15 i 16 czerwca 2011 r.

78. Posiedzenie Senatu RP w dniach 8 i 9 czerwca 2011 r.
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw.

77. Posiedzenie Senatu RP w dniach 25 i 26 maja 2011 r.

76. Posiedzenie Senatu RP w dniach 11 i 12 maja 2011 r.
Drugie czytanie projektu uchwały w sprawie 30. rocznicy rejestracji Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Rolników Indywidualnych "Solidarność".
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami.

75. Posiedzenie Senatu RP w dniach 27 i 28 kwietnia 2011 r.
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku wina.

74. Posiedzenie Senatu RP w dniach 13 i 14 kwietnia 2011 r.

73. Posiedzenie Senatu RP w dniach 30 i 31 marca 2011 r.

72. Posiedzenie Senatu RP w dniach 16 i 17 marca 2011 r.
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy - Prawo o miarach.

71. Posiedzenie Senatu RP w dniach 2 i 3 marca 2011 r.
Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz niektórych innych ustaw.

70. Posiedzenie Senatu RP w dniach 3 i 4 lutego 2011 r.
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o utworzeniu Akademii Lotniczej w Dęblinie.

Drugie czytanie projektu opinii o niezgodności z zasadą pomocniczości projektu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1234/2007 w odniesieniu do norm handlowych, KOM(2010) 738.

69. Posiedzenie Senatu RP w dniach 26 i 27 stycznia 2011 r.

68. Posiedzenie Senatu RP w dniach 11 i 12 stycznia 2011 r.
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy budżetowej na rok 2011.

67. Posiedzenie Senatu RP w dniach 14, 15, 16 i 17 grudnia 2010 r.
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o partiach politycznych.
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy - Kodeks wyborczy.

66. Posiedzenie Senatu RP w dniu 25 i 25 listopada 2010 r.
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Państwowej Straży Pożarnej.
Drugie czytanie projektu opinii o niezgodności z zasadą pomocniczości projektu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005 w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) KOM(2010) 537.
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o Centralnym Ośrodku Badania Odmian Roślin Uprawnych.

65. Posiedzenie Senatu RP w dniu 17 listopada 2010 r.
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej.

64. Posiedzenie Senatu RP w dniach 3 i 4 listopada 2010 r.
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o organizacji rynków owoców i warzyw, rynku chmielu, rynku tytoniu oraz rynku suszu paszowego oraz niektórych innych ustaw.
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych.

63. Posiedzenie Senatu RP w dniach 20 i 21 października 2010 r.

62. Posiedzenie Senatu RP w dniach 11 i 12 sierpnia 2010 r.
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o wspieraniu przedsiębiorców dotkniętych skutkami powodzi z maja i czerwca 2010 r.
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o rybactwie śródlądowym.

61. Posiedzenie Senatu RP w dniach 4 i 5 sierpnia 2010 r.

60. Posiedzenie Senatu RP w dniach 21 i 22 lipca 2010 r.
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym.
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych.

59. Posiedzenie Senatu RP w dniach 7 i 8 lipca 2010 r.

58. Posiedzenie Senatu RP w dniu 2 lipca 2010 r.

57. Posiedzenie Senatu RP w dniu 8, 9 i 10 czerwca 2010 r.
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Prawo bankowe, ustawy o działalności ubezpieczeniowej, ustawy o funduszach inwestycyjnych, ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym.

56. Posiedzenie Senatu RP w dniu 27 i 28 maja 2010 r.
Drugie czytanie projektu uchwały w 20. rocznicę wyborów do odrodzonego samorządu terytorialnego
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego.
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz niektórych innych ustaw.
Stanowisko Senatu w sprawie Sprawozdania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z działalności w 2009 r. wraz z Informacją o podstawowych problemach radiofonii i telewizji w 2009 roku.

55. Posiedzenie Senatu RP w dniu 26 maja 2010 r.

54. Posiedzenie Senatu RP w dniach 12 i 13 maja 2010 r.
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

53. Posiedzenie Senatu RP w dniach 28 i 29 kwietnia 2010 r.
Trzecie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

52. Posiedzenie Senatu RP w dniach 8 i 9 kwietnia 2010 r.
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o produktach pochodzenia zwierzęcego.
Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

51. Posiedzenie Senatu RP w dniach 25 i 26 marca 2010 r.
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

50. Posiedzenie Senatu RP w dniach 10, 11 i 12 marca 2010 r.
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o uruchamianiu środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej przeznaczonych na finansowanie wspólnej polityki rolnej

49. Posiedzenie Senatu RP w dniach 17 i 18 lutego 2010 r.
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz niektórych innych ustaw

48. Posiedzenie Senatu RP w dniach 3 i 4 lutego 2010 r.

47. Posiedzenie Senatu RP w dniach 11, 12 i 13 stycznia 2010 r.
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy budżetowej na rok 2010

46. Posiedzenie Senatu RP w dniach 16 i 17 grudnia 2009 r.
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym oraz ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia oraz niektórych innych ustaw.
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Prawo energetyczne oraz o zmianie niektórych innych ustaw.

45. Posiedzenie Senatu RP w dniach 2 i 3 grudnia 2009 r.

44. Posiedzenie Senatu RP w dniach 18, 19 i 20 listopada
2009 r.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw.
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, udzielaniu premii gwarancyjnych oraz refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych.
Informacja Ministra Skarbu Państwa na temat prywatyzacji majątku Skarbu Państwa, ze szczególnym uwzględnieniem sektora energetycznego.

43. Posiedzenie Senatu RP w dniach 4 i 5 listopada 2009 r.
stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o nasiennictwie

42. Posiedzenie Senatu RP w dniach 20, 21 i 22 października 2009 r.
stanowisko Senatu w sprawie ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych

41. Posiedzenie Senatu RP w dniu 7 października 2009 r.

40. Posiedzenie Senatu RP w dniu 23 września 2009 r.

39. Posiedzenie Senatu RP w dniach 29, 30 i 31 lipca 2009 r.
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy budżetowej na rok 2009.
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o finansach publicznych.

38. Posiedzenie Senatu RP w dniach 15 i 16 lipca 2009 r.
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o powszechnym spisie rolnym w 2010r.

37. Posiedzenie Senatu RP w dniu 3 lipca 2009 r.
Uroczyste posiedzenie Senatu RP.

36. Posiedzenie Senatu RP w dniach 1 i 2 lipca 2009 r.
Oświadczenie

35. Posiedzenie Senatu RP w dniach 17, 18, 19 czerwca i 1 lipca 2009 r.
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o rolnictwie ekologicznym.
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych.

34. Posiedzenie Senatu RP w dniu 27 i 28 maja 2009 r.
Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym.

33. Posiedzenie Senatu RP w dniu 13 i 14 maja 2009 r.
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych.
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o funduszach promocji produktów rolno-spożywczych.

32. Posiedzenie Senatu RP w dniu 7 maja 2009 r.

31. Posiedzenie Senatu RP w dniach 20 - 22 kwietnia 2009 r.
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Rybackiego.
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o partiach politycznych, ustawy o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, ustawy - Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawy - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw.

30. Posiedzenie Senatu RP w dniach 1 i 2 kwietnia 2009 r.
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników.
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ochronie zwierząt.

29. Posiedzenie Senatu RP w dniach 18 i 19 marca 2009 r.

28. Posiedzenie Senatu RP w dniach 4 i 5 marca 2009 r.
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz ustawy o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty.
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych.

27. Posiedzenie Senatu RP w dniach 17 i 18 lutego 2009 r.
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku wina.

26. Posiedzenie Senatu RP w dniach 4 i 5 lutego 2009 r

25. Posiedzenie Senatu RP w dniach 14 i 15 stycznia 2009 r.
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w organizacji i podziale zadań administracji publicznej w województwie.

24. Posiedzenie Senatu RP w dniach 16, 17, 18 i 19 grudnia 2008 r.
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy budżetowej na rok 2009.

23. Posiedzenie Senatu RP w dniach 3 i 4 grudnia 2008 r.
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz niektórych innych ustaw.

22. Posiedzenie Senatu RP w dniach 19 i 20 listopada 2008 r.

21. Posiedzenie Senatu RP w dniach 5, 6 i 7 listopada 2008 r.
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym oraz o zmianie niektórych innych ustaw.

20. Posiedzenie Senatu RP w dniach 28, 29 i 30 października 2008 r.
Uchwała Senatu w sprawie wyrażenia zgody na zarządzenie przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ogólnokrajowego referendum w sprawie kierunku reformy służby zdrowia.
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych.

19. Posiedzenie Senatu RP w dniach 15 i 16 października 2008 r.
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych oraz niektórych innych ustaw.

18. Posiedzenie Senatu RP w dniach 24 i 25 września 2008 r.
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz niektórych innych ustaw.
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

17. Posiedzenie Senatu RP w dniach 6 i 7 sierpnia 2008 r.
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o organizacji rynków owoców i warzyw, rynku chmielu, rynku tytoniu oraz rynku suszu paszowego.
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ochronie przeciwpożarowej oraz niektórych innych ustaw.

16. Posiedzenie Senatu RP w dniach 23 i 24 lipca 2008 r.
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt oraz o zmianie niektórych innych ustaw.

15. Posiedzenie Senatu RP w dniach 10 i 11 lipca 2008 r.
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o paszach.

14. Posiedzenie Senatu RP w dniach 25 i 26 czerwca 2008 r.
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych
.

13. Posiedzenie Senatu RP w dniach 4 i 5 czerwca 2008 r.
Stanowisko Senatu w sprawie Sprawozdania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z działalności w 2007 r. wraz z Informacją o podstawowych problemach radiofonii i telewizji w 2007 roku

12. Posiedzenie Senatu RP w dniu 14 i 15 maja 2008 r.
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska

11. Posiedzenie Senatu RP w dniu 7 i 8 maja 2008 r.

10. Posiedzenie Senatu RP w dniu 23 i 24 kwietnia 2008 r.
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

9. Posiedzenie Senatu RP w dniach 10 i 11 kwietnia 2008 r.

8. Posiedzenie Senatu RP w dniu 2 kwietnia 2008 r.

7. Posiedzenie Senatu RP w dniu 27 marca 2008 r.

6. Posiedzenie Senatu RP w dniach 5 i 6 marca 2008 r.
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o płatnościach do gruntów rolnych i płatności cukrowej oraz ustawy o opłacie skarbowej

5. Posiedzenie Senatu RP w dniach 6 i 7 luty 2008 r.
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych oraz o zmianie ustawy o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt.

4. Posiedzenie Senatu RP w dniach 15 i 26 stycznia 2008 r.
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy budżetowej na rok 2008

3. Posiedzenie Senatu RP w dniach 19 i 20 grudnia 2007 r.

2. Posiedzenie Senatu RP - 28 listopada 2007 r.

1. Posiedzenie Senatu RP - 5, 6, 9 i 10 listopada 2007 r.
Przedstawienie kandydatury senatora Jerzego Chróścikowskiego na przewodniczącego Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska senator Zdzisław Pupa .

Senat

Solidarność RI

Prawo i Sprawiedliwość

Kontakt:
Biuro Zamość
Biuro Tomaszów Lubelski

Zamość
ul. Bazyliańska 3/16
tel. 084 638-42-52