8 stycznia 2011 r.

Senator uczestniczył w spotkaniu opłatkowym Szkół im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej i Fundacji Dom Trzeciego Tysiąclecia w Łabuńkach.

Następnie wziął udział w spotkaniu Stowarzyszenia Przyjaciół Hospicjum Santa Galla w Łabuńkach.

9 stycznia 2011 r.

Senator uczestniczył w noworocznym spotkaniu samorządowym Gminy Zamość połączonym z uroczystością otwarcia i poświęcenia sali gimnastycznej w Zawadzie.

Następnie wziął udział w spotkaniu opłatkowym z mieszkańcami powiatu biłgorajskiego oraz członkami i sympatykami Prawa i Sprawiedliwości w Biłgoraju.

10 stycznia 2011 r.

Senator wziął udział w spotkaniu zorganizowanym w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi w celu omówienia zaistniałej sytuacji dotyczącej badania zwierząt rzeźnych i mięsa oraz wystawiania świadectw zdrowia przez lekarzy weterynarii prywatnej praktyki.

Następnie uczestniczył w spotkaniu producentów buraków cukrowych dotyczącym omówienia koncepcji prywatyzacji spółki cukrowej w Warszawie.

Senator był gościem programu „Aktualności” na antenie Radio Maryja, tematem rozmowy była coraz poważniejsza sytuacji rolników.

11 stycznia 2011 r.

68. posiedzenie Senatu RP VII kadencji.

130. posiedzenie Komisji Spraw Unii Europejskiej.

12 stycznia 2011 r.

Posiedzenie Copa-Cogeca w Brukseli dotyczące przyszłości Wspólnej Polityki Rolnej po 2013 r.

13 stycznia 2011 r.

Prezydium Rady Krajowej NSZZ RI "Solidarność" w Warszawie.

Spotkanie opłatkowe Rodziny Szkół im. Jana Pawła II Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej w Gimnazjum nr 3 im. Jana Pawła II w Hrubieszowie.

14 stycznia 2011 r.

Spotkanie noworoczne Powiatowego Zrzeszenia Ludowych Zespołów Sportowych w Zamościu - całoroczne podsumowanie działalności związku.

15 stycznia 2011 r.

Senator wziął udział w debacie rolnej "Perspektywy poprawy warunków ekonomicznych rolnictwa w województwie świętokrzyskim w kontekście Wspólnej Polityki Rolnej UE 2014 - 2020" w Jędrzejowie.

Uroczyste spotkanie opłatkowe Zarządu Oddziału NSZZ "Solidarność" w Zamościu.

17 stycznia 2011 r.

Senator uczestniczył w uroczystym spotkaniu opłatkowym NSZZ RI "Solidarność" Wielkopolska w Poznaniu.

19 stycznia 2011 r.

131. posiedzenie Komisji Spraw Unii Europejskiej.

21 stycznia 2011 r.

Senator wziął udział w 76. Międzynarodowych Targach Grüne Woche w Berlinie.

22 stycznia 2011 r.

Senator uczestniczył w posiedzeniu Rady Politycznej Prawa i Sprawiedliwości w Warszawie.

Następnie spotkał się z dziećmi rolników przebywających na koloniach zimowych w Zakopanem.

23 stycznia 2011 r.

Senator uczestniczył w spotkaniu opłatkowym członków NSZZ Rolników Indywidualnych "Solidarność" oraz członków i sympatyków Prawa i Sprawiedliwości w Zamościu.

Następnie wziął udział w Diecezjalnym Spotkaniu Opłatkowym Radia Maryja. Kościół p.w. Św. Jerzego w Biłgoraju oraz LO im. ONZ w Biłgoraju.

24 stycznia 2011 r.

Senator Jerzy Chróścikowski brał udział w spotkaniu komitetu organizacyjnego obchodów 30. rocznicy podpisania Porozumień Rzeszowsko-Ustrzyckich w Rzeszowie.

Noworoczno-opłatkowe spotkanie pracowników, współpracowników, a także przyjaciół Katolickiego Radia Zamość. Senator RP Jerzy Chróścikowski został wyróżniony dyplomem Przyjaciel Radia.

25 stycznia 2011 r.

139. posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Senator przewodniczył konferencji pt. „Wpływ kodeksu żywnościowego FAO/WHO na produkcję bezpiecznej żywności” w Senacie RP. Konferencję zorganizowała Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

26 stycznia 2011 r.

69. posiedzenie Senatu RP VII kadencji.

Senator wziął udział w spotkaniu Radców Rolnych krajów członkowskich UE oraz innych wybitnych przedstawicieli resortu rolnictwa i podległych mu innych organizacji w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

27 stycznia 2011 r.

69. posiedzenie Senatu RP VII kadencji.

140. posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi

132. posiedzenie Komisji Spraw Unii Europejskiej.

28 stycznia 2011 r.

Senator uczestniczył w spotkaniu Zamojskich Środowisk Twórczych w Zamojskim Domu Kultury z udziałem JE ks. Biskupa dr. Wacława Depo. "Droga do aureoli, błogosławiony ks. Jerzy Popiełuszko" to tytuł spektaklu wystawionego przez Teatr Arka Lwowska podczas tego spotkania.

29 stycznia 2011 r.

Senator wziął udział w spotkaniu opłatkowym członków oraz sympatyków Światowego Związku Żołnierzy AK Okręgu Zamojskiego z udziałem J.E. ks. Biskupa Wacława Depo w Zamościu.

Następnie uczestniczył w spotkaniu opłatkowym środowiska rolniczego w gminie Stary Zamość.

Senator wziął udział w spotkaniu opłatkowym Zarządu Powiatowego Stronnictwa "Piast" w Zamościu.

30 stycznia 2011 r.

Senator Jerzy Chróścikowski uczestniczył w spotkaniu opłatkowym członków PiS oraz NSZZ RI "Solidarność" z powiatu limanowskiego (województwo małopolskie).

31 stycznia 2011 r.

Senator wziął udział w posiedzeniu Rady Wojewódzkiej NSZZ RI "Solidarność" w Lublinie.

1 lutego 2011 r.

Senator uczestniczył w spotkaniu z rolnikami województwa wielkopolskiego w Poznaniu. Tematem rozmów były sprawy organizacyjne obchodów 30-lecia NSZZ RI „Solidarność”.

2 lutego 2011 r.

133. posiedzenie Komisji Spraw Unii Europejskiej.

Uroczystości związane z 68 rocznicą bitwy stoczonej 4 lutego 1943 r. przez oddziały Armii Krajowej z Niemcami pod Lasowcami.

3 lutego 2011 r.

70. posiedzenie Senatu RP VII kadencji.

141. posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi

134. posiedzenie Komisji Spraw Unii Europejskiej.

 

4 lutego 2011 r.

70. posiedzenie Senatu RP VII kadencji.

142. posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi

5 lutego 2011 r.

Senator wziął udział w spotkaniu zorganizowanym w Centrum Rekreacji i Sportów Konnych "Rogowe Kopce" w Rabinówce k/Tomaszowa Lubelskiego. Tematem przewodnim było wykorzystanie żywych zasobów przyrodniczych Polski na terenach niezurbanizowanych.

Następnie uczestniczył w spotkaniu członków Prawa i Sprawiedliwości w Zamościu.

7 lutego 2011 r.

Senator wziął udział w spotkaniu komitetu organizacyjnego obchodów 30. rocznicy podpisania Porozumień Rzeszowsko - Ustrzyckich w Rzeszowie.

8 lutego 2011 r.

135. posiedzenie Komisji Spraw Unii Europejskiej.

136. posiedzenie Komisji Spraw Unii Europejskiej.

143. posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi

10 lutego 2011 r.

Posiedzeniu Prezydium Copa-Cogeca w Brukseli.

12 lutego 2011 r.

Senator wziął udział w uroczystym otwarciu biura senatorsko-poselskiego w Biłgoraju.

Następnie uczestniczył w uroczystej Mszy św. pod przewodnictwem ks. dr Eugeniusza Derdziuka w intencji chorych w Hospicjum Santa Galla w Łabuńkach.

Senator uczestniczył w spotkaniu z kandydatami do Rady Powiatu Zamojskiego w Zamościu.

14 lutego 2011 r.

Senator uczestniczył w posiedzeniu Rady Powiatowej Powiatu Zamojskiego NSZZ RI "Solidarność" w Zamościu.

15 lutego 2011 r.

Posiedzenie Rady Krajowej NSZZ RI "Solidarność" w Warszawie.

16 lutego 2011 r.

Senator uczestniczył w spotkaniu z rolnikami województwa wielkopolskiego. Tematem rozmów były sprawy organizacyjne obchodów 30-lecia NSZZ RI „Solidarność” w Poznaniu.

18 lutego 2011 r.

Senator uczestniczył w spotkaniu dotyczącym znaczenia polskiej prezydencji w Unii Europejskiej oraz propozycji reorganizacji urzędowej kontroli żywności w Warszawie.

Następnie wziął udział w uroczystym zakończeniu XVII edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Rolnik – Farmer Roku” w Warszawie.

19 lutego 2011 r.

Senator uczestniczył w uroczystościach pogrzebowych śp. Ks. Abpa Józefa Życińskiego w Archikatedrze Lubelskiej.

Następnie wziął udział w spotkaniu z plantatorami tytoniu zorganizowanym przez Zarząd Zrzeszenia Producentów Tytoniu "Lubelski Tytoń" w Wywłoczce k/Panasówki.

20 lutego 2011 r.

Senator uczestniczył w głównych uroczystościach jubileuszowych z okazji przypadającej w tym roku 30 rocznicy podpisania Porozumień Rzeszowsko-Ustrzyckich. Uroczystość zorganizowały NSZZ RI „Solidarność”, IPN Rzeszów oraz Region Rzeszowski NSZZ „Solidarność” z udziałem lokalnych władz samorządowych oraz Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

21 lutego 2011 r.

Senator spotkał się z dziećmi rolników przebywających na koloniach zimowych w Zakopanem.

23 lutego 2011 r.

144. posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi

137. posiedzenie Komisji Spraw Unii Europejskiej.

138. posiedzenie Komisji Spraw Unii Europejskiej.

24 lutego 2011 r.

Senator uczestniczył w konferencji „Dobre rządzenie poprzez wkład społeczny. Dialog obywatelski w procesie legislacyjnym i decyzjach rozwojowych” w Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie.

Następnie wziął udział w uroczystości wręczenia nagrody im. biskupa Romana Andrzejewskiego za rok 2010. Uroczysta gala odbyła się w Sekretariacie Konferencji Episkopatu Polski. Nagrodę wręczył prymas - senior kard. Józef Glemp. Nagrodę przyznaje Fundacja „Solidarna Wieś” i tygodnik rolników „Obserwator” za zasługi dla polskiego rolnictwa, mieszkańców wsi i małych miast. Laureatką nagrody została socjolog i etnograf, przewodnicząca Kolegium IPN Barbara Fedyszak-Radziejowska.

25 lutego 2011 r.

Gala finałowa XXVII Plebiscytu „Tygodnika Zamojskiego” na 10 Najlepszych i Najpopularniejszych Sportowców oraz 5 Trenerów na Zamojszczyźnie. Najlepszym i Najpopularniejszym Sportowcem na Zamojszczyźnie w 2010 r. została Aleksandra Jakubczak z KS Agros Zamość. Tytuł Trenera roku 2010 odebrał Krzysztof Policha z Zamojskiego Klubu Karate Kyokushin. Senator RP ufundował puchar za zajęcie I miejsca w XXVII Plebiscycie Tygodnika Zamojskiego na 5 Najlepszych i Najpopularniejszych Trenerów na Zamojszczyźnie w 2010 roku.

26 lutego 2011 r.

Senator wziął udział w uroczystości wręczenia Tytułów Honorowych Ambasador Województwa Lubelskiego 2010 oraz certyfikatów Marki Regionalnej „Lubelskie” w Hali Międzynarodowych Targów Lubelskich w Lublinie.

27 lutego 2011 r.

Senator uczestniczył w uroczystości odsłonięcia tablicy upamiętniającej Lecha i Marię Kaczyńskich oraz ofiary katastrofy smoleńskiej w Sanktuarium Maryjnym w Tuchowie.

28 lutego 2011 r.

145. posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

1 marca 2011 r.

Senator brał udział w Ogólnopolskiej Konferencji „Polityka rodzinna państwa na tle sytuacji demograficznej Polski” zorganizowanej przez Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość oraz Grupę Europejskich Konserwatystów i Reformatorów w Sejmie RP w Warszawie.

Senator uczestniczył w uroczystości wręczenia nagród laureatom Rankingu 300 najlepszych gospodarstw i przedsiębiorstw rolnych powstałych na mieniu zasobu własności rolnej skarbu państwa 2010 r. w Warszawie.

146. posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

147. posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

2 marca 2011 r.

71. posiedzenie Senatu RP VII kadencji.

148. posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

3 marca 2011 r.

71. posiedzenie Senatu RP VII kadencji.

3-4 marca 2011 r.

Senator wziął udział w posiedzeniu Grupy EKR (European Conservatioves and Reformists Group) w Wilnie.

5 marca 2011 r.

Senator uczestniczył w uroczystym spotkaniu zorganizowanym przez Gminę Zamość z okazji Dnia Kobiet w Zespole Szkół w Żdanowie.

6 marca 2011 r.

Senator wziął udział w Wojewódzkiej Konferencji Rolnej na temat Stanu Polskiego Rolnictwa i Programu Rolnego Prawa i Sprawiedliwości zorganizowanej w Lublinie i w Starym Zamościu.

7 marca 2011 r.

Senator uczestniczył w akcji protestacyjnej rolników w Radzyniu Podlaskim.

Następnie wziął udział w uroczystym otwarciu biura senatorsko-poselskiego Senatora Jerzego Chróścikowskiego w Tomaszowie Lubelskim.

Senator był gościem programu „Gość Panoramy Tydzień” na antenie TVP Lublin, w którym poruszano problemy dotyczące niskiej ceny żywca wieprzowego.

8 marca 2011 r.

Senator wziął udział w posiedzeniu dotyczącym przyszłości Wspólnej Polityki Rolnej po 2013 r. w Brukseli.

9 marca 2011 r.

139. posiedzenie Komisji Spraw Unii Europejskiej.

10 marca 2011 r.

Senator uczestniczył w spotkaniu na temat przyszłości Wspólnej Polityki Rolnej ze studentami z Politologicznego Koła Naukowego Wydziału Politologii UMCS w Lublinie.

11 marca 2011 r.

Senator wziął udział w konferencji „Dziś i jutro polskiej wsi” zorganizowanej przez Klub Parlamentarny PiS i Parlamentarzystów z Województwa Zachodniopomorskiego w Białogardzie.

12 marca 2011 r.

Senator uczestniczył w Konferencji "Wspólna Polityka Rolna - kompromis dla rozwoju" w Jesionce k/Rzeszowa. Organizatorem spotkania był Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej.

13 marca 2011 r.

Senator wziął udział w konferencji historycznej z okazji 30. rocznicy Zjazdu Zjednoczeniowego NSZZ RI ”Solidarność” pt. „30 lat walki o Wolną, Sprawiedliwą i Solidarną” w Poznaniu.

15 marca 2011 r.

148. posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

16 marca 2011 r.

72. posiedzenie Senatu RP VII kadencji.

17 marca 2011 r.

72. posiedzenie Senatu RP VII kadencji.

19 marca 2011 r.

Senator uczestniczył w spotkaniu z rolnikami ze Strzelna k/Inowrocławia w województwie kujawsko-pomorskim.

20 marca 2011 r.

Senator wziął udział w centralnych uroczystościach rocznicowych Wydarzeń Bydgoskiego Marca 1981 r. i rejestracji NSZZ RI "Solidarność". Konferencja naukowa i jubileuszowa gala w Operze Nova w Bydgoszczy były podsumowaniem pięciodniowych obchodów 30. Rocznicy. W uroczystościach uczestniczyli m.in.: Piotr Boiński - Starosta Brodnicki, Roman Pytlasiński - Przewodniczący Rady Powiatu, Senator RP Jan Rulewski., minister w Kancelarii Prezydenta RP Henryk Wujec, minister rolnictwa i rozwoju wsi Marek Sawicki, wojewoda kujawsko-pomorski Ewa Mes, komisarz Unii Europejskiej ds. budżetu i programowania finansowego Janusz Lewandowski. Konferencja "Jaka wieś, jakie rolnictwo, jaka żywność?" zamknęła bydgoskie obchody 30. Rocznicy Wydarzeń Bydgoskiego Marca 1981. Po konferencji odbyła się oficjalna uroczystość rocznicowa, połączona z wręczeniem odznaczeń zasłużonym działaczom Solidarności. Koordynatorem obchodów, nad którymi honorowy patronat objął prezydent Bronisław Komorowski, był Urząd Marszałkowski. W czasie uroczystości wręczono odznaczenia zasłużonym działaczom ,,Solidarności", a także ordery i odznaczenia państwowe i odznaki honorowe ,,Zasłużony dla rolnictwa". Marszałek Piotr Całbecki wyróżnił ośmiu działaczy medalami ,,Unitas Durat Palatinatus Cuiaviano-Pomeraniensis".

Trzydzieści lat temu, 19 marca 1981 roku, funkcjonariusze peerelowskiego aparatu represji siłą usunęli z sali obrad bydgoskiej Wojewódzkiej Rady Narodowej i pobili delegatów Solidarności. Brutalna akcja była odpowiedzią władz na żądania praw związkowych dla rolników indywidualnych.

21 marca 2011 r.

Senator uczestniczył w posiedzeniu Zarządu Okręgowego PiS w Chełmie.

23 marca 2011 r.

140. posiedzenie Komisji Spraw Unii Europejskiej.

26 marca 2011 r.

Senator brał udział w Konferencji Rolnej PiS pt. "Rolnictwo i produkcja żywności strategicznym zadaniem Państwa". W konferencji wzięło udział ponad 500 osób z całego kraju. Uczestnicy wysłuchali głosów ekspertów reprezentujących naukę i praktykę rolniczą na temat problemów polskiego rolnictwa po trzech latach rządu Donalda Tuska oraz propozycji programowych wsparcia rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich ze strony polityków - Posłów na Sejm RP i Senatorów RP, a następnie wywiązała się dyskusja nad kierunkami niezbędnych działań naprawczych.

27 marca 2011 r.

Senator Jerzy Chróścikowski uczestniczył w Konferencji Rolnej w Hrubieszowie. Została ona zorganizowana przez Parlamentarzystów Prawa i Sprawiedliwości z terenu Lubelszczyzny - członków Zespołu Rolnego PiS we współpracy z Zarządem Powiatowym Prawa i Sprawiedliwości Powiatu Hrubieszowskiego. Wzięli w niej udział: Poseł Sławomir Zawiślak- wygłosił referat nt. problemu sytuacji gospodarstwa rodzinnego i ustroju rolnego w III RP; Senator Jerzy Chróścikowski- omówił szanse i zagrożenia przyszłej Wspólnej Polityki Rolnej po 2014 roku dla polskich rolników. W konferencji uczestniczyli również inni parlamentarzyści, m.in. Poseł Henryk Młynarczyk, ale również radni powiatu hrubieszowskiego, przedstawiciele organizacji i związków rolnych, ale przede wszystkim rolnicy. W trakcie konferencji Pani Anna Kusiak-Janiec - członek Zarządu Prawa i Sprawiedliwości Okręgu nr 7 w Chełmie odczytała stanowisko, jakie zostanie przesłane do Prezesa Rady Ministrów, w sprawie uznania spraw wsi i rolnictwa za priorytetowy kierunek działań Polski w ramach prezydencji polskiej w Unii Europejskiej w II połowie 2011r.

29 marca 2011 r.

150. posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Prezydium Rady Krajowej NSZZ RI "Solidarność". Warszawa.

30 marca 2011 r.

73. posiedzenie Senatu RP VII kadencji.

141. posiedzenie Komisji Spraw Unii Europejskiej.

31 marca 2011 r.

73. posiedzenie Senatu RP VII kadencji.

151. posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

152. posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi

1 kwietnia 2011 r.

Senator uczestniczył w Spotkaniu Przewodniczących komisji ds. Rolnictwa w Budapeszcie.

2 kwietnia 2011 r.

Senator wziął udział w posiedzeniu Rady Politycznej Prawa i Sprawiedliwości w Warszawie.

3 kwietnia 2011 r.

Senator Jerzy Chróścikowski brał udział w programie "Tydzień" TVP 1. Warszawa.

4 kwietnia 2011 r.

Senator brał udział w konferencji prasowej z udziałem członków Zarządu Okręgowego Prawa i Sprawiedliwości. Konferencja była poświęcona bieżącym i perspektywicznym działaniom Prawa i Sprawiedliwości w okręgu nr 7. Zamość.

Następnie uczestniczył w posiedzeniu Zarządu Okręgowego Prawa i Sprawiedliwości Okręgu nr 7. Zamość.

7-8 kwietnia 2011 r.

Posiedzenie Prezydium Copa-Cogeca w Brukseli.

9 kwietnia 2011 r.

Senator uczestniczył w rekolekcjach Wielkopostnych w parafii św. Jana Chrzciciela w Zielonce Pasłęckiej. Rekolekcje transmitowane były przez Radio Maryja i TV Trwam.

10 kwietnia 2011 r.

Senator brał udział w uroczystościach centralnych 1. rocznicy tragicznej katastrofy samolotowej pod Smoleńskiem w Warszawie.

11 kwietnia 2011 r.

Senator uczestniczył w spotkaniu z rolnikami należącymi do grupy ekologicznej w Tarnogrodzie.

12 kwietnia 2011 r.

153. posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi

154. posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi

13 kwietnia 2011 r.

74. posiedzenie Senatu RP VII kadencji.

142. posiedzenie Komisji Spraw Unii Europejskiej.

14 kwietnia 2011 r.

74. posiedzenie Senatu RP VII kadencji.

16 kwietnia 2011 r.

Senator brał udział w uroczystościach zorganizowanych z okazji 30 rocznicy NSZZ Rolników Indywidualnych "Solidarność" w Michowie. Spotkanie rocznicowe połączone było ze spotkaniem Wielkanocnym w remizie strażackiej.

17 kwietnia 2011 r.

Senator uczestniczył w posiedzeniu Rady Krajowej NSZZ RI "Solidarność". Warszawa.

18-21 kwietnia 2011 r.

Senator wziął udział w szkoleniu zorganizowanym w Brukseli przez Komisję Europejską. Celem szkolenia było przybliżenie parlamentarzystom pracy instytucji europejskich.

27 kwietnia 2011 r.

75. posiedzenie Senatu RP VII kadencji.

143. posiedzenie Komisji Spraw Unii Europejskiej.

28 kwietnia 2011 r.

75. posiedzenie Senatu RP VII kadencji.

155. posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi

144. posiedzenie Komisji Spraw Unii Europejskiej.

29 kwiecień 2011 r.

Senator uczestniczył w posiedzeniu Rady Wojewódzkiej NSZZ RI "Solidarność" w Lublinie.

1 maja 2011 r.

Senator uczestniczył w uroczystościach beatyfikacyjnych Jana Pawła II w Rzymie.

3 maja 2011 r.

Senator wziął udział w obchodach 220. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja oraz Gminnym Dniu Strażaka połączony z Jubileuszem 50 lat OSP w Bortatyczach.

Uroczystości religijno-patriotyczne z okazji 220. rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 Maja w Zamościu i w Tomaszowie Lubelskim. W obchodach uczestniczyli asystenci Senatora RP.

5 maja 2011 r.

Prezydium Rady Krajowej NSZZ RI "Solidarność". Warszawa.

6-7 maja 2011 r.

Senator uczestniczył w uroczystościach zorganizowanych z okazji 30. rocznicy rejestracji NSZZ Rolników Indywidualnych "Solidarność" w Toruniu.

8 maja 2011 r.

Senator wziął udział w spotkaniu członków Prawa i Sprawiedliwości Powiatu Zamojskiego w Zamościu. Tematami spotkania były m.in.: sytuacja społeczno-polityczna, przygotowania do wyborów parlamentarnych, informacja o nowo przyjętych członkach PiS.

9 maja 2011 r.

Senator uczestniczył w posiedzeniu Zarządu Okręgowego Prawa i Sprawiedliwości Okręgu nr 7 w Białej Podlaskiej. Na konferencji prasowej poruszone zostały sprawy dotyczące regionu bialskiego m.in. PKS-u Biała Podlaska oraz sprawy bieżące dot. wyborów, rolnictwa czy sytuacji gospodarczej kraju. W konferencji uczestniczyli Posłowie i Senatorowie z Lubelszczyzny: J. Rębek, J. Chróścikowski, A. Abramowicz, J. Zawiślak, B. Mazurek i inni. Po konferencji w siedzibie Związku Nauczycielstwa Polskiego odbyło się spotkanie z sympatykami Prawa i Sprawiedliwości z regionu bialskiego.

10 maja 2011 r.

Senator przewodniczył konferencji pt. „30. rocznica rejestracji NSZZ Rolników Indywidualnych «Solidarność». Polska wieś a wspólna polityka rolna do 2020 r.” w Senacie RP. Konferencję zorganizowała Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

11 maja 2011 r.

76. posiedzenie Senatu RP VII kadencji.

145. posiedzenie Komisji Spraw Unii Europejskiej.

Senator wziął udział w otwarciu wystawy z okazji 30. rocznicy rejestracji Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Rolników Indywidualnych "Solidarność". Wystawa, zorganizowana z inicjatywy senatora Jerzego Chróścikowskiego, stanowiła połączenie ekspozycji "O wieś wolną, niezależną, samorządną...", przygotowanej przez bydgoską delegaturę oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Gdańsku w 30. rocznicę Bydgoskiego Marca'81 i rejestracji "Solidarności" rolniczej oraz ekspozycji "Strajki ustrzycko-rzeszowskie, grudzień 1980-luty 1981", przygotowanej przez oddział IPN w Rzeszowie. Na 26 panelach zaprezentowano m.in. zdjęcia uczestników strajków w Ustrzykach i Rzeszowie, wydarzeń z 19 marca 1981 r. w Bydgoszczy, mieszkańców Rzeszowa solidaryzujących się ze strajkującymi, a także dokumentów i plakatów z tamtego okresu. Przypomniano też historię narodzin ruchu związkowego na wsi - od powstałych w 1978 r. chłopskich komitetów samoobrony po tzw. porozumienie bydgoskie z 17 kwietnia 1981 r., na mocy którego wynegocjowano zgodę na rejestrację NSZZ RI "Solidarność".

12 maja 2011 r.

76. posiedzenie Senatu RP VII kadencji.

156. posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi

14 maja 2011 r.

Senator wziął udział w uroczystościach zorganizowanych z okazji 30. rocznicy rejestracji NSZZ Rolników Indywidualnych "Solidarność" w Łowiczu. Uroczystości rozpoczęły się Mszą Świętą w kościele ojców pijarów w Łowiczu celebrowaną przez biskupa Józefa Zawitkowskiego. Podczas Mszy Świętej został poświęcony sztandar Solidarności RI powiatu łowickiego zaprojektowany przez biskupa Zawitkowskiego i przewodniczącego Rady Powiatowej NSZZ RI Solidarność w Łowiczu Andrzeja Marata. W trakcie uroczystości biskup Józef Zawitkowski otrzymał z rąk Przewodniczącego NSZZ Solidarność Rolników Indywidualnych- Jerzego Chróścikowskiego Złotą odznakę „ Zasłużony dla NSZZ RI Solidarność”. Następnie związkowcy wraz z pocztami sztandarowymi, a także zaproszeni goście przeszli uroczyście pod pomnik błogosławionego Papieża Jana Pawła II gdzie złożono kwiaty. Po złożeniu kwiatów w sali konferencyjnej Centrum Informacji Powiatu Łowickiego odbyło się seminarium historyczne na temat powstania i działalności NSZZ Rolników Indywidualnych „Solidarność. Uroczystości uświetniła występem młodzież z Zespołu Pieśni i Tańca „Blichowiacy” przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego im. Tadeusza Kościuszki w Łowiczu.

15 maja 2011 r.

Senator uczestniczył w centralnych obchodach 30. rocznicy rejestracji NSZZ Rolników Indywidualnych "Solidarność" w Warszawie. Kilkuset związkowców przemaszerowało ulicami Warszawy, a później uczestniczyli w konferencji w Hotelu Europejskim.

16 maja 2011 r.

Senator wziął udział w uroczystościach odpustowych, ku czci św. Andrzeja Boboli - patrona Polski, w kościele rektoralnym św. Katarzyny w Zamościu.

19 maja 2011 r.

157. posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Ogólnopolska konferencja: "Biblioteka skarbnicą wiedzy o regionie" zorganizowana w ramach obchodzonego jubileuszu 90-lecia Biblioteki Publicznej w Zamościu. W uroczystości brał udział asystent Senatora RP.

21 maja 2011 r.

Senator był gościem audycji "Rozmowy niedokończone" emitowanej na antenie Radia Maryja i Telewizji Trwam. Audycja dotyczyła tematu Polityka wasza - bieda nasza, czyli ogólnopolskiego protestu, który miał miejsce 25 maja 2011 roku. W audycji brali udział: Jerzy Chróścikowski - przewodniczący NSZZ Rolników Indywidualnych Solidarność, Leszek Walczak - Przewodniczący Zarządu Regionu Bydgoskiego NSZZ Solidarność , Jacek Żurawski - przewodniczący Zarządu Regionu Toruńsko-Włocławskiego NSZZ Solidarność, Tomasz Jeziorek - członek Zarządu Regionu Toruńsko-Włocławskiego NSZZ Solidarność, Jerzy Wiśniewski - przewodniczący Komisji Międzyzakładowej Pracowników. Dla Rozmów niedokończonych charakterystyczny jest telefoniczny udział słuchaczy (widzów) z kraju i z zagranicy.

22 maja 2011 r.

Senator uczestniczył w uroczystościach związanych z wojewódzkimi obchodami 30. rocznicy Rejestracji NSZZ RI Solidarność w Żarnowcu. Głównym punktem uroczystości było odsłonięcie i poświecenie tablicy upamiętniającej beatyfikację papieża Jana Pawła II oraz 30. rocznicę rejestracji Rolniczej Solidarności.

W obchodach Powiatowego Dnia Strażaka 2011 w Łabuńkach I brał udział asystent senatora.

23 maja 2011 r.

Senator wykonywał obowiązki w Biurze Senatorsko-Poselskim w Tomaszowie Lubelskim.

24 maja 2011 r.

Senator wziął udział w uroczystościach 1. rocznicy katastrofy smoleńskiej w Jaśle. Na uroczystości rocznicowe przybyło wielu senatorów PiS z całej Polski i oddało hołd śp. Stanisławowi Zającowi.

25 maja 2011 r.

77. posiedzenie Senatu RP VII kadencji.

146. posiedzenie Komisji Spraw Unii Europejskiej.

26 maja 2011 r.

77. posiedzenie Senatu RP VII kadencji.

27 - 28 maja 2011 r.

Senator uczestniczył w spotkaniach z mieszkańcami województwa zachodnio-pomorskiego. Konferencje zorganizował KP PiS w ramach akcji "Polska Jest Jedna – Porozmawiajmy o Polsce". Spotkania odbyły się m.in. w Goleniowie, Nowogardzie i Pyrzycach.

29 maja 2011 r.

Senator wziął udział w uroczystościach Zjazdu Żołnierzy 9 p.p. Leg. Armii Krajowej Ziemi Zamojskiej w Zwierzyńcu.

Następnie spotkał się z rolnikami z Suchowoli oraz z Łukowej. Tematem spotkań było polskie rolnictwo i jego problemy oraz korzyści i zagrożenia Wspólnej Polityki Rolnej.

30 maja 2011 r.

Senator wykonywał obowiązki w Biurze Senatorskim w Zamościu.           

1 czerwca 2011 r.

Posiedzenie Prezydium Rady Krajowej NSZZ RI "Solidarność" w Warszawie.

3 czerwca 2011 r.

Senator uczestniczył w uroczystościach jubileuszowych 90.lecia Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Zamościu.

Następnie wziął udział w spotkaniu członków Prawa i Sprawiedliwości Powiatu Zamojskiego w Zamościu.

4 czerwca 2011 r.

Senator uczestniczył w uroczystej mszy świętej w Katedrze Zamojskiej, podczas której dziewięciu wychowanków Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej z rąk ks. bpa Wacława Depo otrzymało święcenia kapłańskie.

Następnie wziął udział w II Dniach Samorządowca, które odbyły się na stadionie sportowym w Zawadzie.

5 czerwca 2011 r.

Senator wziął udział w uroczystościach zorganizowanych z okazji 30 rocznicy NSZZ Rolników Indywidualnych "Solidarność" w Limanowej (woj. małopolskie).

7 czerwca 2011 r.

158. posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi

159. posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi

147. posiedzenie Komisji Spraw Unii Europejskiej.

8 czerwca 2011 r.

78. posiedzenie Senatu RP VII kadencji.

148. posiedzenie Komisji Spraw Unii Europejskiej.

9 czerwca 2011 r.

78. posiedzenie Senatu RP VII kadencji.

12 czerwca 2011 r.

Senator uczestniczył w konferencji prasowej zorganizowanej w Sali Consulatus w zamojskim Urzędzie Miasta. W konferencji udział wzięli m.in.: poseł Marek Suski, poseł Jacek Bogucki, poseł Krzysztof Lipiec, poseł Wojciech Kossakowski, poseł Krzysztof Sońta, Bogusław Kowalski, poseł Marek Kwitek, poseł Jarosław Rusiecki, poseł Robert Telus, poseł Sławomir Zawiślak, senator Waldemar Kraska. Parlamentarzyści przyjechali na Zamojszczyznę w ramach akcji "Polska jest jedna".

Następnie wziął udział w PiS-owym Święcie Ludowym, które odbyło się w Rybczewicach. Święto objął Honorowym Patronatem Jarosław Kaczyński - Prezes Prawa i Sprawiedliwości.

Senator spotkał się z wyborcami w Komarowie. Konferencję zorganizował KP PiS w ramach akcji "Polska Jest Jedna – Porozmawiajmy o Polsce".

13 czerwca 2011 r.

Senator wziął udział w uroczystościach odpustowych ku czci św. Antoniego Padewskiego w Sanktuarium Ojców Bernardynów w Radecznicy.

Następnie wziął udział w uroczystościach pt. „Papież Jan Paweł II i Fatima” w Komarowie. Nabożeństwo Fatimskie zorganizowano w ramach Zamojskich Dni Papieskich. Mszy św. przewodniczyli nowo wyświęceni kapłani z naszej diecezji i jeden z archidiecezji lubelskiej (razem dziesięciu), a także moderatorzy ruchów i stowarzyszeń. Homilię wygłosił neoprezbiter ks. mgr Mateusz Januszewski pochodzący z parafii Miłosierdzia Bożego w Zamościu.

Senator uczestniczył w posiedzeniu Zarządu Okręgowego Prawa i Sprawiedliwości Okręgu nr 7 w Chełmie.

14-15 czerwca 2011 r.

Posiedzenie Prezydium Copa-Cogeca w Brukseli.

15-16 czerwca 2011 r.

79. posiedzenie Senatu RP VII kadencji.

16-17 czerwca 2011 r.

Senator wziął udział w dwudniowej konferencji pt. "G120: Wyzwania żywnościowe: Rolnicy na świecie zabierzcie głos!". Konferencję zorganizowała francuska organizacja rolnicza FNSEA. W konferencji uczestniczyło ponad 400 uczestników reprezentujących 120 organizacji rolnych z 75 państw z całego świata. Głównymi tematami dyskutowanymi podczas konferencji były: światowy wzrost oraz wyzwania w zakresie żywności, przyczyny oraz konsekwencje wahań cen towarów rolnych, narzędzia stabilizacji cen towarów rolnych i ich rola, wyzwania klimatyczne w zakresie działalności rolniczej, zrównoważony rozwój w rolnictwie oraz kwestie gruntów w zakresie światowych wyzwań w dziedzinie rolnictwa.

18 czerwca 2011 r.

W uroczystościach jubileuszu 50-lecia święceń kapłańskich biskupa pomocniczego diecezji sandomierskiej Edwarda Frankowskiego uczestniczył asystent senatora. W Bazylice Katedralnej w Sandomierzu odprawiona została uroczysta msza święta w intencji jubilata. Mszy świętej przewodniczył biskup Edward Frankowski, a koncelebrowali ją biskup sandomierski Krzysztof Nitkiewicz, administrator archidiecezji lubelskiej biskup Mieczysław Cisło, biskup pomocniczy lubelski Ryszard Karpiński oraz około 180 księży. W katedrze zgromadzili się także wykładowcy i alumni z Wyższego Seminarium Duchownego, pracownicy Kurii Diecezjalnej i uczelni katolickich, parlamentarzyści, przedstawiciele władz samorządowych oraz przyjaciele jubilata. Podczas uroczystości biskup Edward Frankowski otrzymał Złotą Odznakę Zasłużony dla NSZZ RI "Solidarność", którą wręczyła mu delegacja Rady Krajowej NSZZ RI „Solidarność”: Teresa Hałas Sekretarz Prezydium Rady Krajowej oraz Henryk Suchora i Antoni Skura.

19 czerwca 2011 r.

Senator wziął udział w uroczystościach z okazji 30. rocznicy rejestracji NSZZ Rolników Indywidualnych "Solidarność" zorganizowanych w Zamościu. W Kościele Rektoralnym Św. Katarzyny odprawiona została msza święta w intencji rolników. Następnie uczestnicy złożyli kwiaty pod Krzyżem Katyńskim. W Klubie Garnizonowym odbyły się dalsze uroczystości. W uroczystościach wzięli udział między innymi parlamentarzyści Beata Mazurek i Sławomir Zawiślak, Irena Śmietanowska przedstawicielka ministerstwa rolnictwa i rozwoju wsi, Marian Król przewodniczący Zarządu Regionu Środkowowschodniego NSZZ "Solidarność" w Lublinie oraz Marek Walewander przewodniczący Zarządu Oddziału NSZZ "Solidarność" w Zamościu, Jerzy Zacharow przewodniczący Stowarzyszenia Internowanych na Zamojszczyźnie. Historyczne tło powstania NSZZ RI "Solidarność" a także najważniejsze wydarzenia z historii związku zaprezentował Marcin Dąbrowski z Instytutu Pamięci Narodowej w Lublinie. Uroczyste obchody 30. Rocznicy były doskonałą okazją do odznaczenia najbardziej zasłużonych działaczy związku odznaką „Zasłużony dla NSZZ RI "Solidarność”" oraz medalami rocznicowymi. W trakcie uroczystości rolnikom przygrywała kapela ludowa "Pogranicze" z Lubyczy Królewskiej. Obchody zakończył koncert Orkiestry Symfonicznej im. Karola Namysłowskiego w Zamościu.

20 czerwca 2011 r.

Senator uczestniczył w konferencji naukowej pt. "Rodzina - Przedsiębiorstwo - Region" zorganizowanej przez Koło Naukowe Ekonomistów "Midas" WZNPiE w Tomaszowie Lubelskim. Konferencję otworzył Ksiądz Dziekan Tadeusz Guz. Senator Jerzy Chróścikowski zaprezentował swoje wystąpienie jako drugi. Tematem referatu były "Przemiany społeczno-ekonomiczne i ich wpływ na funkcjonowanie rolniczych gospodarstw rodzinnych. Pan Senator w swoim przemówieniu zwrócił szczególną uwagę na tradycję i wiarę, która przeplata się z trudami dnia powszedniego w realiach polskiej wsi. Nawiązał do podstaw przemian w polskich gospodarstwach związanych z realizacją założeń NSZZ Rolników Indywidualnych "Solidarność". W dalszej części senator naświetlił problem nierównego systemu dopłat dla rolników w UE. Zwrócił tym samym uwagę na słabszą pozycje polskich rolników jako konkurentów na rynku wspólnoty. Zaznaczył, iż jest paląca potrzeba znalezienia skutecznego narzędzia do wsparcia małych, rodzinnych gospodarstw.

26 czerwca 2011 r.

Senator wziął udział w uroczystościach patriotyczno-religijnych 67. rocznicy Bitwy Partyzanckiej pod Osuchami. Obchody rozpoczęły się modlitwą, którą na partyzanckim cmentarzu w Osuchach poprowadziła młodzież. Później był meldunek zgodnie z ceremoniałem wojskowym, a po nim uroczysta msza św. za poległych, z udziałem m.in. żyjących jeszcze uczestników bitwy - żołnierzy AK i BCh. W południe, na cmentarzu partyzanckim zabrzmiał apel poległych, a delegacje złożyły wieńce. Wiązankę kwiatów złożyła również delegacja NSZZ RI "Solidarność" m.in. z gminy Łukowa. Odbyła się inscenizacja bitwy, przygotowana przez grupy rekonstrukcji historycznych. Uroczystościom towarzyszyła wystawa fotograficzna "Biłgorajski Oddział AK w fotografii Edwarda Buczka" przygotowana przez Muzeum Ziemi Biłgorajskiej oraz koncert dzieci z zespołu Harmonia przy Gimnazjum w Łukowej pod kierunkiem Sławomira Kuczka.

Następnie senator spotkał się z rolnikami w Tyminie (gmina Tarnawatka). Tematem spotkania było polskie rolnictwo i jego problemy oraz korzyści i zagrożenia Wspólnej Polityki Rolnej.

27 czerwca 2011 r.

Senator wykonywał obowiązki w Biurze Senatorskim w Zamościu.

Senator uczestniczył w uroczystej gali podsumowującej 15 lat działalności Mazowieckiego Banku Regionalnego S.A. na rzecz Zrzeszonych Banków Spółdzielczych. Galę zorganizowano w Sali Kongresowej Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie. W wydarzeniu wzięli udział liczni goście, w tym między innymi władze Mazowieckiego Banku Regionalnego, przedstawiciele Parlamentu, Rządu RP i Prezesi Banków Spółdzielczych.

28 czerwca 2011 r.

Senator wziął udział w uroczystości finałowej XI edycji konkursu Sposób na Sukces, która odbyła się w Pałacu Prezydenckim, z udziałem sekretarza stanu w Kancelarii Prezydenta RP Dariusza Młotkiewicza. Podczas uroczystości wręczone zostały nagrody i dyplomy w czterech kategoriach: indywidualna, rodzinna, zespołowa oraz inicjatywa na rzecz rozwoju społeczności lokalnej. Konkurs został zorganizowany przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, a jego przesłaniem jest upowszechnianie konkretnych przejawów przedsiębiorczości na obszarach wiejskich.

29 czerwca 2011 r.

150. posiedzenie Komisji Spraw Unii Europejskiej.

30 czerwca 2011 r.

Prezydium Rady Krajowej NSZZ RI "Solidarność" w Warszawie.

Senator Jerzy Chróścikowski wziął udział w ogólnopolskiej manifestacji zorganizowanej przez NSZZ "Solidarność" w Warszawie. Do protestu włączyli się również Związkowcy z NSZZ RI "Solidarność". Przemawiając do zgromadzonych kilkudziesięciu tysięcy związkowców Przewodniczący Rolniczej "Solidarności" zwrócił uwagę na trudną sytuację na polskiej wsi oraz brak dialogu społecznego Rządu ze związkami zawodowymi reprezentującymi poszczególne grupy społeczne. Zaapelował do premiera o podjęcie rzeczywistego partnerskiego dialogu ze środowiskiem związkowym. Demonstranci domagali się miedzy innymi podniesienia płacy minimalnej, czasowego obniżenia akcyzy na paliwa, przekazania środków na Fundusz Pracy, zwiększenia liczby osób upoważnionych do korzystania z pomocy społecznej. Dodatkowo zebrani rządami zawieszenia i renegocjacji pakietu klimatyczno-energetycznego oraz prowadzenia aktywnej polityki prorodzinnej, w tym zapewnienia stabilnych warunków zatrudniania ludzi młodych. W proteście wzięło udział kilkadziesiąt tysięcy związkowców.

Senator Jerzy Chróścikowski uczestniczył w centralnych uroczystościach z okazji 60.tej rocznicy święceń kapłańskich Benedykta XVI. Mszy św. w Bazylice Świętego Krzyża w Warszawie koncelebrowanej przez Episkopat Polski przewodniczył abp Celestino Migliore, Nuncjusz Apostolski w Polsce.

1 lipca 2011 r.

Senator uczestniczył w Zgromadzeniu posłów i senatorów z okazji objęcia przez Polskę przewodnictwa w Radzie UE. W uroczystości wzięli udział m.in.: prezydent Bronisław Komorowski, marszałkowie Sejmu i Senatu Grzegorz Schetyna i Bogdan Borusewicz, premier Donald Tusk i członkowie rządu, przedstawiciele korpusu dyplomatycznego i kościołów. Z okazji polskiej prezydencji salę plenarną Sejmu i hol sejmowy udekorowano flagami Polski, UE i państw członkowskich. W holu głównym można obejrzeć oryginały Traktatu Akcesyjnego Polski do UE oraz Traktatu z Lizbony.

2-3 lipca 2011 r.

Senator Jerzy Chróścikowski wziął udział w akcji, podczas której parlamentarzyści PiS wizytują poszczególne regiony. Spotkania zorganizowano w województwie śląskim i mazowieckim.

4 lipca 2011 r.

Senator wykonywał obowiązki w Biurze Senatorskim w Zamościu.

Uczestniczył w posiedzeniu Prezydium Rady Wojewódzkiej NSZZ RI "Solidarność" w Lublinie.

5 lipca 2011 r.

Senator wziął udział w debacie na temat "Szkody łowieckie a przepisy prawne" zorganizowanej w Białej Podlaskiej przez Lubelską Izbę Rolniczą.

160. posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi

6 lipca 2011 r.

80. posiedzenie Senatu RP VII kadencji.

151. posiedzenie Komisji Spraw Unii Europejskiej.

7 lipca 2011 r.

80. posiedzenie Senatu RP VII kadencji.

8 lipca 2011 r.

Senator uczestniczył w uroczystościach związanych z obchodami Święta Policji w Zamościu. Rozpoczęła je Msza św. koncelebrowana pod przewodnictwem ks. bpa Mariusza Leszczyńskiego, który w kazaniu przypomniał historię tej formacji, a także trudne czasy, kiedy w czasie wojny wymordowano kilka tysięcy policjantów. Przytoczył też słowa bł. Jana Pawła II skierowane do nich. Dalsze uroczystości święta policji, odbyły się w Centrum Kultury Filmowej. Tam mundurowym wręczone zostały nominacje na wyższe stopnie.

9 lipca 2011 r.

Senator wziął udział w XXV Jubileuszowej Wystawie Zwierząt Hodowlanych, Maszyn i Urządzeń Rolniczych w Sitnie. Wystawa przyciąga co roku dziesiątki tysięcy zainteresowanych. To bardzo znana i ceniona impreza o wyjątkowym klimacie. W jednakowym stopniu zainteresowani są nią zarówno wystawcy jak i odwiedzający goście: rolnicy, pszczelarze, floryści, hodowcy gołębi, bydła, trzody chlewnej itp. Swoje stoisko informacyjno-promocyjne miał również NSZZ Rolników Indywidualnych "Solidarność". Organizatorem wystawy był Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli Oddział w Sitnie.

10 lipca 2011 r.

Senator uczestniczył w głównych uroczystościach XIX Pielgrzymki Rodziny Radia Maryja na Jasną Górę. Rozpoczęły się one Godzinkami ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP. Następnie pielgrzymi wzięli udział w Eucharystii której przewodniczył JE ks. abp Mieczysław Mokrzycki - metropolita lwowski, wieloletni sekretarz Błogosławionego Ojca św. Jana Pawła II i Papieża Benedykta XVI. Wspólne pielgrzymowanie zakończyła Koronka do Bożego Miłosierdzia. W uroczystościach wziął udział Prezes PiS Jarosław Kaczyński.

11 lipca 2011 r.

Senator wziął udział w konferencji "Rynek zbóż i rzepaku w roku 2011" w klubie "ASPIRANT" w Zamościu. Konferencję zorganizowała Lubelska Izba Rolnicza, Zamojskie Towarzystwo Rolnicze oraz Krajowe Zrzeszenie Producentów Rzepaku. Na konferencji mówiono o stanie i perspektywach dotyczących rynku zbóż w Polsce. Wśród prelegentów znalazł się m.in. Arkadiusz Artyszak ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

12-13 lipca 2011 r.

Senator uczestniczył we wspólnym międzyparlamentarnym posiedzeniu Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Parlamentu Europejskiego pod tytułem "Wspólna Polityka Rolna do 2020 roku" w Brukseli. Głównymi tematami poruszanymi podczas posiedzenia były: przyszłość europejskiego modelu rolnictwa; przyszłość dopłat bezpośrednich dla rolników: jaką rolę przewiduje się dla jednorazowych dopłat po 2013 r. w związku z nowymi wyzwaniami oraz rozwój obszarów wiejskich po 2013 roku. W posiedzeniu uczestniczyli także przewodniczący Komisji ds. Rolnictwa i Rozwoju Wsi 27 państw członkowskich Unii Europejskiej a także: Pan Paolo De Castro, Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Parlamentu Europejskiego; Pan Dacian Ciolos, Komisarz ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich przy Komisji Europejskiej; oraz Pan Albert Dess, poseł do Parlamentu Europejskiego oraz sprawozdawca i autor sprawozdania w sprawie Wspólnej Polityki Rolnej do 2020 roku.

14 lipca 2011 r.

Senator spotkał się z dziećmi rolników przebywających na koloniach letnich w Stegnie w województwie pomorskim.

15 lipca 2011 r.

Senator uczestniczył w debacie na temat aktualnej sytuacji w polskim rolnictwie, zorganizowanej w Sejmie RP.

16 lipca 2011 r.

Senator uczestniczył w V Pielgrzymce rodzin diecezji zamojsko – lubaczowskiej do Matki Bożej Tomaszowskiej. Pielgrzymce towarzyszyło hasło: "Rodzina miejscem komunii pokoleń".

Senator wziął udział w Ogólnopolskim Święcie Kwiatu Tytoniu w Nieliszu. Uroczystości zorganizowali: Urząd Gminy w Nieliszu, Gminny Ośrodek Kultury w Nieliszu, Grupy Producentów Surowca Tytoniowego oraz Związki Plantatorów Tytoniu. Tytoniaki 2011 miały również charakter informacyjno-szkoleniowy. W części seminaryjnej mówiono na temat hodowli i odmian tytoniu, dobrych praktyk rolniczych, uwarunkowań i perspektyw uprawy tytoniu w Polsce.

17 lipca 2011 r.

Senator wziął udział w uroczystościach zorganizowanych z okazji 30-tej rocznicy NSZZ Rolników Indywidualnych "Solidarność" w Baboszewie (woj. mazowieckie).

18 lipca 2011 r.

Senator wykonywał obowiązki w Biurze Senatorskim w Zamościu.

Następnie uczestniczył w posiedzeniu Zarządu Okręgowego Prawa i Sprawiedliwości Okręgu nr 7 w Chełmie.

19 lipca 2011 r.

Posiedzenie Rady Krajowej NSZZ Rolników Indywidualnych „Solidarność” w Warszawie.

20 lipca 2011 r.

161. posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

152. posiedzenie Komisji Spraw Unii Europejskiej.

21-23 lipca 2011 r.

Senator spotkał się z dziećmi rolników przebywających na koloniach letnich w Zakopanem.

24 lipca 2011 r.

Senator wziął udział w posiedzeniu Rady Wojewódzkiej NSZZ Rolników Indywidualnych „Solidarność” w Lublinie.

Następnie spotkał się z mieszkańcami powiatu zamojskiego w Łabuniach i w Miączynie. Tematem spotkań było polskie rolnictwo i jego problemy oraz korzyści i zagrożenia Wspólnej Polityki Rolnej.

W Święcie Sportu Powiatu Tomaszowskiego Susiec 2011 i Powiatowe Obchody 65.lecia działalności Ludowych Zespołów Sportowych uczestniczyła Marta Szałacha asystentka senatora.

25 lipca 2011 r.

Senator wykonywał obowiązki w Biurze Senatorskim w Tomaszowie Lubelskim oraz w Zamościu.

Następnie uczestniczył w spotkaniu członków Prawa i Sprawiedliwości w Łapiguzie.

26 lipca 2011 r.

162. posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi

27 lipca 2011 r.

81. posiedzenie Senatu RP VII kadencji.

153. posiedzenie Komisji Spraw Unii Europejskiej.

Senator wziął udział w konferencji pt. „Epidemia E. coli - zagrożenia dla bezpieczeństwa żywności na globalnym rynku”, której organizatorem było Biuro Promocji Jakości wydawca miesięcznika Bezpieczeństwo i Higiena Żywności. Wzięło w niej udział ponad 160 osób, w tym politycy, naukowcy oraz przedstawiciele najważniejszych organizacji rolniczych i żywnościowych. W trakcie konferencji odbyły się dwa panele dyskusyjne: naukowy oraz polityczno-gospodarczy. W pierwszym wzięli udział: prof. Stanisław Kowalczyk – Główny Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, prof. Krzysztof Kwiatek i prof. Bolesław Wojtoń z Państwowego Instytutu Weterynaryjnego, dr Grzegorz Madajczak z Państwowego Zakładu Higieny oraz Marek Marzec z Partner Acatia Consulting Group. W panelu polityczno-gospodarczym uczestniczyli: eurodeputowany Czesław Siekierski, byli ministrowie rolnictwa Roman Jagieliński, Jacek Janiszewski, Wojciech Mojzesowicz oraz wiceprzewodniczący Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Parlamentu Europejskiego Janusz Wojciechowski. Pomimo zaproszenia w panelach nie uczestniczyli przedstawiciele resoru rolnictwa i resortu zdrowia.

28 lipca 2011 r.

81. posiedzenie Senatu RP VII kadencji.

163. posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi

29 lipca 2011 r.

81. posiedzenie Senatu RP VII kadencji.

30 lipca 2011 r.

Senator spotkał się z dziećmi rolników przebywających na koloniach letnich w Stegnie.

31 lipca 2011 r.

Senator uczestniczył w obchodach 30. rocznicy rejestracji Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Rolników Indywidualnych „Solidarność” w Jodłowej (woj. podkarpackie).

1 sierpnia 2011 r.

Senator wziął udział w uroczystościach patriotyczno-religijnych z okazji 67. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego w Zamościu. O godzinie 12.00 w zamojskiej katedrze ks. prałat Adam Firosz odprawił Mszę Św. a po niej przemaszerowano pod pomnik Armii Krajowej, gdzie uczestnicy złożyli kwiaty. Obchody zorganizował Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość oraz III Zamojski Batalion Zmechanizowany.

2 sierpnia 2011 r.

164. posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi

165. posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi

154. posiedzenie Komisji Spraw Unii Europejskiej.

3 sierpnia 2011 r.

82. posiedzenie Senatu RP VII kadencji.

155. posiedzenie Komisji Spraw Unii Europejskiej.

4 sierpnia 2011 r.

82. posiedzenie Senatu RP VII kadencji.

166. posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi

5 sierpnia 2011 r.

82. posiedzenie Senatu RP VII kadencji.

6 sierpnia 2011 r.

Senator Jerzy Chróścikowski uczestniczył w Dniach Konia Arabskiego - Polska 2011.

7 sierpnia 2011 r.

Senator uczestniczył w XVI edycji Festiwalu Pieśni Maryjnej dla Ludowych Zespołów Śpiewaczych z terenu Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej w Górecku Kościelnym. Uroczystość objął honorowym patronatem J. E. Ks. Biskup Wacław Depo.

Senator spotkał się z mieszkańcami powiatu tomaszowskiego w Rachaniach. Tematem spotkania było polskie rolnictwo i jego problemy oraz korzyści i zagrożenia Wspólnej Polityki Rolnej.

8 sierpnia 2011 r.

Senator wykonywał obowiązki w Biurze Senatorskim w Zamościu.

11 sierpnia 2011 r.

Senator uczestniczył w uroczystościach pogrzebowych Andrzeja Leppera byłego wicepremiera i wicemarszałka Sejmu.

12 sierpnia 2011 r.

W uroczystych obchodach Święta Batalionu i Święta Wojska Polskiego na terenie zamojskiej jednostki wziął udział asystent senatora.

14 sierpnia 2011 r.

Senator wziął udział w "Festiwalu Kultury Antycznej Gotania i Europejskich Dniach Dobrosąsiedztwa - Kryłów 2011". Imprezę zorganizowano w ramach projektu „Międzynarodowy Festiwal Kultury Antycznej GOTANIA” - cykl imprez promujących Region Lubelski.

15 sierpnia 2011 r.

Senator uczestniczył w uroczystości przekazania Ochotniczemu Szwadronowi Ułanów Ziemi Tomaszowskiej barw i tradycji I Pułku Kawalerii Korpusu Ochrony Pogranicza w Tomaszowie Lubelskim.

16 sierpnia 2011 r.

Senator wykonywał obowiązki w Biurze Senatorskim w Zamościu.

Następnie uczestniczył w posiedzeniu Zarządu Okręgowego Prawa i Sprawiedliwości Okręgu nr 7 w Chełmie.

18 sierpnia 2011 r.

Senator wziął udział w spotkaniu dotyczącym perspektyw rozwoju nauk rolniczych oraz mechanizmów promocji żywności („Zielona księga w sprawie działań promocyjnych i informacyjnych dotyczących produktów rolnych”) w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

19 sierpnia 2011 r.

Prezydium Rady Krajowej NSZZ Rolników Indywidualnych "Solidarność" w Warszawie.

Senator spotkał się w Pałacu Prezydenckim z przedstawicielami środowisk naukowych i społecznych w sprawie ustawy o nasiennictwie, w tym organizacji protestujących przeciwko podpisaniu tej ustawy. Celem spotkania było zapoznanie się z argumentami środowisk wyrażających sceptyczny stosunek do ustawy, dotyczącymi skutków wprowadzenia jej zapisów, przed podjęciem przez prezydenta decyzji w tej sprawie. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele m.in.: ministerstwa rolnictwa, SGGW, Instytutu Spraw Obywatelskich, Stowarzyszenia Ekoland, Stowarzyszenia „Dla Ziemi”, Fundacji ICPPC, Federacji Związków Pracodawców-Dzierżawców i Właścicieli Rolnych.

20 sierpnia 2011 r.

Senator wziął udział w konwencji Prawa i Sprawiedliwości „PiS wspólnie dla Polski”, która oficjalnie otworzyła kampanię wyborczą tej partii. Podczas uroczystości podpisano deklarację o ścisłej współpracy z 20 organizacjami i stowarzyszeniami polityczno-społecznymi, w tym z NSZZ Rolników Indywidualnych „Solidarność”. Wydarzenie miało miejsce w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie.

21 sierpnia 2011 r.

Senator wziął udział w Dożynkach Gminno-Parafialnych w Ciotuszy Nowej.

Następnie uczestniczył w Centralnych Obchodach Święta Producentów Tytoniu "Tytoniaki 2011" w Łukowej.

Senator uczestniczył w festynie „Dni Wieprza” w Wieprzowie.

22 sierpnia 2011 r.

Senator wykonywał obowiązki w Biurze Senatorskim w Zamościu.

Senator spotkał się z rolnikami z gospodarstw ekologicznych w Tarnogrodzie.

26 sierpnia 2011 r.

Senator wziął udział w uroczystości odsłonięcia tablicy pamiątkowej z odciskiem butów wybitnego grafika Janusza Stannego w zamojskiej „Alei Sław”. Jest ona poświęcona wybitnym twórcom zaangażowanym w różne działania w dziedzinie kultury w tym mieście. Janusz Stanny został uhonorowany za zaangażowanie, kierownictwo artystyczne i udział w kilkunastu plenerach ilustratorów organizowanych przez Galerię Zamojską Biuro Wystaw Artystycznych.

27 sierpnia 2011 r.

Senator uczestniczył w konwencji Prawa i Sprawiedliwości we Wrocławiu. Podczas konwencji zaprezentowano liderów list w wyborach do Sejmu RP.

28 sierpnia 2011 r.

Senator wziął udział w uroczystych obchodach Zwycięskiej Bitwy Kawalerii Polskiej w wojnie polsko - bolszewickiej w 1920 roku w Wolicy Śniatyckiej. Obchody rozpoczęła uroczysta Msza Św. odprawiona w intencji polskich kawalerzystów. Następnie delegacje złożyły wieńce pod pomnikiem poległych w 1920 roku. Dalszą część uroczystości uświetniły występy artystyczne dzieci i młodzieży z Gminy Komarów. Obchody zakończyła inscenizacja Bitwy pod Komarowem zorganizowanej na polach Wolicy Śniatyckiej.

Senator uczestniczył w Dożynkach Powiatowych w Krasnobrodzie.

Senator wziął udział w Dożynkach Parafialno-Gminnych w Biszczy.

29 sierpnia 2011 r.

Senator uczestniczył w szkoleniu nt. „Gospodarstwa BERAS jako pomoc w ochronie wód Morza Bałtyckiego” w Domu Kultury w Tarnogrodzie.

31 sierpnia 2011 r.

Senator wziął udział w obchodach święta państwowego Dzień Solidarności i Wolności, ustanowionego ustawą Sejmu RP z dnia 27 lipca 2005 r., upamiętniającego historyczny zryw Polaków do wolności w sierpniu 1980 r. w Archikatedrze Lubelskiej.

1 września 2011 r.

W uroczystości upamiętniającej 72. rocznicę wybuchu II Wojny Światowej na Zamojskiej Rotundzie wziął udział asystent senatora.

3 września 2011 r.

Senator wziął udział w konferencji pt. „30 lat NSZZ Rolników Indywidualność „Solidarność”” w Częstochowie.

4 września 2011 r.

Senator uczestniczył w Ogólnopolskich Dożynkach Jasnogórskich w Częstochowie.

W Dożynkach Europy organizowanych w Pniówku przez Gminę Zamość wziął udział asystent senatora.

W Gminno-Parafialnych Uroczystościach Dożynkowych w Łaziskach uczestniczył asystent senatora.

5 września 2011 r.

Senator wziął udział w uroczystościach pogrzebowych ks. prałata Bogusława Bijaka. Odbyły się one w kościele św. Anny w Wilanowie. Wieloletni duszpasterz rolników i współorganizator pielgrzymek Jana Pawła II do Ojczyzny zmarł 28 sierpnia. Miał 81 lat.

Senator uczestniczył w seminarium nt. „Funkcjonowanie instytucji zarządzających państwowymi gruntami rolnymi w krajach UE”, zorganizowanym przez Agencję Nieruchomości Rolnych w Warszawie.

6 września 2011 r.

Senator uczestniczył w konferencji „Kamienie milowe”, HISTORIA, KULTURA, NAUKA. Konferencja rozpoczęła Europejskie Dni Dziedzictwa w Zamościu. Święto ma służyć promocji dziedzictwa poszczególnych regionów, edukacji historycznej i promocji skarbów regionalnych. Organizatorami konferencji byli: Stowarzyszenie „Projekt-Europa” i Zamojskie Bractwo Rycerskie.

7 września 2011 r.

167. posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi

168. posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi

8 września 2011 r.

Senator wziął udział w Parafialnych Uroczystościach Dożynkowych i Odpustowych zorganizowanych w Trzeszczanach w powiecie hrubieszowskim.

Senator spotkał się z rolnikami gminy Uchanie w OSP w Drohiczanach.

9 września 2011 r.

Senator uczestniczył w Walnym Zebraniu Delegatów NSZZ „Solidarność” oddziału zamojskiego.

10 września 2011 r.

Senator wziął udział w X Turnieju Nadziei o Puchar Przechodni Kazimierza Górskiego w Piłce Nożnej, który odbył się w Parafialnym Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Lipsku. X Turniej Nadziei o Puchar przechodni Kazimierza Górskiego w piłce nożnej - Lipsko 2011 – jako kontynuacja turniejów piłki nożnej organizowanych przez ks. Józefa Jana Dudka w latach 1988-1992 w Lubaczowie oraz przez Parafialny Klub Sportowy METANOJA Lipsko w Parafialnym Ośrodku Kultury Sportu i Rekreacji w Lipsku w latach 2007-2010 nawiązuje do chlubnych tradycji polskiego sportu w okresie działalności Pana Kazimierza Górskiego oraz jego zawodników.

Senator uczestniczył w V Zamojskim Festiwalu Kultury. W sobotni wieczór na scenie wystąpiła orkiestra pod batutą Piotra Rubika. Kompozytorowi towarzyszyli soliści: Zofia Nowakowska, Marta Moszczyńska, Ewa Prus, Michał Gasz, Grzegorz Wilk i Michał Bogdanowicz. Kompozytor wystąpił z Chórem Kameralnym z Wrocławia, Chórem Akademickim Uniwersytetu Medycznego w Lublinie i Orkiestrą Symfoniczna im. Karola Namysłowskiego w Zamościu.

11 września 2011 r.

Senator wziął udział w Diecezjalnych Uroczystościach Dożynkowych w Krasnobrodzie.

Następnie uczestniczył w Dożynkach Fasolowych organizowanych w Tyszowcach.

12 września 2011 r.

156. posiedzenie Komisji Spraw Unii Europejskiej.

Senator uczestniczył w nieformalnym spotkaniu ministrów ds. rolnictwa i rybołówstwa organizowanym przez polską prezydencję w Radzie UE. W spotkaniu udział wzięli ministrowie ds. rolnictwa i rybołówstwa państw członkowskich UE , niektórych państw kandydujących do UE, przedstawiciele Komisji UE i Rady UE oraz organizacji rolniczych. Nieformalne spotkanie ministrów rolnictwa i rybołówstwa odbywa się raz w czasie każdej prezydencji.

13 września 2011 r.

83. posiedzenie Senatu RP VII kadencji.

14 września 2011 r.

83. posiedzenie Senatu RP VII kadencji.

169. posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi

170. posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi

171. posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi

16 września 2011 r.

Senator wziął udział w konferencji prasowej Prawa i Sprawiedliwości pod tytułem „Cztery lata psucia polskiego rolnictwa przez rząd PO-PSL” w Warszawie.

W konferencji pt. „Rolnictwo Ekologiczne: badania, jakość, współpraca i marketing” w Instytucie Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach wziął udział asystent senatora. Konferencja została zorganizowana w ramach projektu „Rozwój klastra Dolina Ekologicznej Żywności”.

W uroczystych obchodach Dnia Energetyka w Zamościu wziął udział asystent senatora. Ten dzień był okazją do wręczenia najważniejszych odznaczeń państwowych, resortowych, a także wewnętrznych dyplomów uznania dla najlepszych energetyków zamojskich oddziałów PGE Dystrybucja S.A. oraz PGE Obrót S.A.

17 września 2011 r.

Senator uczestniczył w Euromanifestacji we Wrocławiu. Kilkadziesiąt tysięcy związkowców z 30 krajów protestowało we Wrocławiu, obradowali ministrowie finansów UE, przeciwko polityce cięć związanej z kryzysem ekonomicznym. Przyjechali związkowcy m.in. z Hiszpanii, Norwegii, Niemiec, Portugalii, Węgier, Litwy, Słowenii czy Włoch. Organizatorem protestu była Europejska Konfederacja Związków Zawodowych.

W II Kongresie Misyjnym Dzieci Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej w hołdzie błogosławionemu Janowi Pawłowi II w Zamościu wziął udział asystent senatora.

W obchodach 72.rocznicy agresji Rosji Sowieckiej na Polskę w Katedrze Zamojskiej uczestniczył asystent senatora.

18 września 2011 r.

Senator wziął udział w uroczystościach odpustowych w Lipsku.

Następnie spotkał się z mieszkańcami powiatu zamojskiego w Chomęciskach Małych i Sitańcu. Tematem spotkania było polskie rolnictwo i jego problemy oraz korzyści i zagrożenia Wspólnej Polityki Rolnej.

W uroczystości związanej z obchodami 72. rocznicy bitew pod Tomaszowem Lubelskim w 1939 r. „Ocalić od zapomnienia” IV Rekonstrukcja Historyczna Bitew pod Tomaszowem Lubelskim wziął udział asystent senatora.

19 września 2011 r.

Senator wykonywał obowiązki w Biurze Senatorskim w Tomaszowie Lubelskim.

Następnie uczestniczył w konwencji wyborczej kandydatów Prawa i Sprawiedliwości z terenu powiatu zamojskiego w wyborach do Sejmu i Senatu RP w Centrum Konferencyjno-Hotelowym „Alex” w Zamościu.

20 września 2011 r.

Senator spotkał się w Zamościu z uczestnikami Warsztatów Terapii Zajęciowej w Biszczy. Są nimi osoby już dorosłe o różnym stopniu i charakterze niepełnosprawności, są wyjątkową grupą indywidualności skupioną w pięciu pracowniach: plastycznej, poligraficzno-komputerowej, krawiecko-dziewiarskiej, stolarsko-modelarskiej i gospodarstwa domowego.

22 września 2011 r.

Senator wziął udział w debacie społecznej z udziałem kandydatów na posłów i senatorów w Wyższej Szkole Humanistyczno-Ekonomicznej im. Jana Zamoyskiego z siedzibą w Zamościu.

24 września 2011 r.

Senator uczestniczył w sympozjum naukowym z okazji jubileuszu 90.lecia Legionu Maryi w Zamościu.

Następnie wziął udział we Mszy Św. Imieninowej Ks. Bpa Wacława Depo w Zamojskiej Katedrze.

Senator uczestniczył w spotkaniu z posłem do Parlamentu Europejskiego Jackiem Kurskim, w Centrum Konferencyjno-Hotelowym Aleks w Zamościu.

25-26 września 2011 r.

Senator był gospodarzem spotkania przewodniczących komisji właściwych do spraw rolnictwa parlamentów państw członkowskich UE „Wspólna Polityka Rolna 2014 - 2020”. Spotkanie zaplanowano w ramach parlamentarnego wymiaru polskiej prezydencji w Radzie UE. W sali plenarnej Senatu RP spotkali się przedstawiciele 23 krajów członkowskich UE oraz reprezentanci Parlamentu Europejskiego, Komisji Europejskiej, krajów kandydackich - Turcji i Czarnogóry, a także zrzeszeń COPA i COGECA, skupiających europejskie organizacje rolnicze i spółdzielcze. Dyskutowano o przyszłości wspólnej polityki rolnej w latach 2014-2020 oraz o jakości i bezpieczeństwie żywności w UE.

27 września 2011 r.

Senator uczestniczył w uroczystym wernisażu XVII integracyjnego konkursu plastycznego i poetyckiego dla dzieci i młodzieży w kościele pw. Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny OO. Franciszkanów w Zamościu.

Następnie wziął udział w uroczystościach Dnia Podziemnego Państwa Polskiego w Zamościu.

28 września 2011 r.

157. posiedzenie Komisji Spraw Unii Europejskiej.

Senator uczestniczył w zorganizowanym przez NSZZ RI „Solidarność” szkoleniu nt. „Gospodarstwa BERAS szansą na rozwój regionu” w Domu Kultury w Tarnogrodzie. Projekt BERAS ma na celu osiągnięcie dobrego stanu środowiska Morza Bałtyckiego i wzmocnienie zrównoważonego rozwoju rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich w regionie.

Następnie przewodniczył w posiedzeniu Prezydium Rady Krajowej NSZZ RI "Solidarność" w biurze poselsko-senatorskim PiS w Biłgoraju. Prezydium Rady Krajowej NSZZ RI „Solidarność” wyraziło swój zdecydowany sprzeciw wobec spekulacyjnych działań Rządu Rzeczypospolitej Polskiej, skutkujących zaniżaniem kursu euro przed dniem 30 września 2011 roku, to jest dniem z którego kurs euro stanowi podstawę naliczania dopłat bezpośrednich na rok 2012.

Senator wziął udział w konferencji prasowej w biurze poselsko-senatorskim PiS w Biłgoraju. Konferencja została zorganizowana przez Prezydium Rady Krajowej NSZZ RI „Solidarność” i dotyczyła trudnej sytuacji w rolnictwie - w szczególności w przetwórstwie rolno-spożywczym na ścianie wschodniej.

29 września 2011 r.

Senator uczestniczył w spotkaniu z rolnikami i plantatorami tytoniu w miejscowości Kolonii Gruszka Duża w gospodarstwie Grażyny Siemieńczuk w Gminie Nielisz. W spotkaniu wziął udział Prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński.

Następnie wziął udział w spotkaniu z mieszkańcami Biłgoraja. Swój udział w spotkaniu zapowiedział Zbigniew Ziobro - Poseł do Parlamentu Europejskiego, który miał przyjechać do Biłgoraja na zaproszenie Piotra Szeligi - biłgorajskiego kandydata do sejmu z ramienia PiS. Niestety udział europosła nie był możliwy.

30 września 2011 r.

Senator uczestniczył w uroczystości przekazania sondy śródoperacyjnej Oddziałowi Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej połączonej z wręczeniem Certyfikatów Zintegrowanych Systemów Oceny Jakości oraz zakończenia realizacji projektów dotyczących Szpitalnego Oddziału Ratunkowego i Zakładu Radiologii w Szpitalu Jana Pawła II w Zamościu.

Następnie wziął udział w Jubileuszu 85.lecia Muzeum Zamojskiego i CKF Stylowy. Podczas uroczystości wręczono dyplomy i odznaczenia, zaprezentowano historię Muzeum Zamojskiego oraz CKF Stylowy. Urodziny kina i muzeum uświetniła premiera pierwszej w Polsce pełnometrażowej produkcji zrealizowanej w 3D: „Bitwa Warszawska 1920” w reżyserii Jerzego Hoffmana.

Senator spotkał się z mieszkańcami powiatu tomaszowskiego w remizie OSP w Tarnawatce. Tematem spotkania było polskie rolnictwo, jego problemy oraz korzyści i zagrożenia Wspólnej Polityki Rolnej.

1 października 2011 r.

Senator wziął udział w spotkaniu ze Zbigniewem Ziobro, Posłem do Parlamentu Europejskiego, który przyjechał do Zamościa by udzielić poparcia kandydatom Prawa i Sprawiedliwości. Spotkanie miało miejsce w Sali Osiedlowego Domu Kultury w Zamościu tzw. Okrąglaku.

2 października 2011 r.

Senator uczestniczył w Ogólnopolskiej Konwencji Prawa i Sprawiedliwości „Polska marzeń jest możliwa” w Sali Starzyńskiego w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie.

Senator był gościem audycji "Rozmowy niedokończone" na antenie Radio Maryja. W programie uczestniczyli także: Barbara Bubula - członek KRRiT, Anna Fotyga - Minister Spraw Zagranicznych, Beata Kempa - posłanka V i VI kadencji, dr. Zuzanna Kurtyka- prezes Stowarzyszenia Rodzin Katyń 2010, Andrzej Adamczyk - poseł V i VI kadencji, Mariusz Błaszczak - Przewodniczący Klubu Parlamentarnego PiS. Temat rozmów: "Prawo i Sprawiedliwość dla Polski".

5 października 2011 r.

Senator wziął udział w debacie przedwyborczej kandydatów do Senatu RP w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Szymona Szymonowica w Zamościu. Organizatorem debaty był Zakład Politologii PWSZ w Zamościu.

Senator spotkał się z rolnikami powiatu tomaszowskiego w Gminnym Ośrodku Kultury w Tyszowcach. Tematem spotkania było polskie rolnictwo i jego problemy oraz korzyści i zagrożenia Wspólnej Polityki Rolnej.

6 października 2011 r.

Senator wziął udział w uroczystościach pogrzebowych śp. Leokadii Depo - matki biskupa Wacława Depo, ordynariusza diecezji zamojsko-lubaczowskiej. Ceremonia pogrzebowa odbyła się w kościele pw. Św. Zygmunta w Szydłowcu. Brało w niej udział kilkunastu biskupów na czele z abp. Józefem Michalikiem, przewodniczącym KEP i około 300 księży z diecezji radomskiej, sandomierskiej i zamojsko-lubaczowskiej. Mszy św. przewodniczył bp Wacław Depo, a homilię wygłosił ks. prałat Edward Poniewierski. Proboszcz katedry radomskiej przedstawił historię zmarłej Leokadii Depo. Jej życie było głęboko zakorzenione w Ewangelii i Eucharystii, a jako matka szczególnym kultem otaczała Matkę Bożą. Po Mszy św. ciało zmarłej zostało pochowane na cmentarzu przy ul. Kamiennej. W pogrzebie wzięli udział parlamentarzyści i samorządowcy szydłowieccy, przedstawiciele diecezji zamojsko-lubaczowskiej oraz wielka rzesza mieszkańców Szydłowca.

Senator uczestniczył w spotkaniu z Mariuszem Kamińskim, który przyjechał do Zamościa by udzielić poparcia kandydatom Prawa i Sprawiedliwości. Spotkanie miało miejsce w hotelu Alex.

7 października 2011 r.

Senator spotkał się z plantatorami buraków w Werbkowicach.

Następnie uczestniczył w spotkaniu nt. „Stan polskiego rolnictwa - dopłaty unijne, tytoń, owoce miękkie” zorganizowanym w Gminnym Ośrodku Kultury w Łukowej. Podczas spotkania został wyświetlony film pt. „Kolumbia - świadectwo dla świata”, który zajął pierwsze miejsce na festiwalu filmów katolickich w Niepokalanowie 2011.

9 października 2011 r.

Senator wziął udział w wieczorze wyborczym Prawa i Sprawiedliwości w Warszawie.

10 października 2011 r.

Senator wykonywał obowiązki w Biurze Senatorskim w Zamościu.

12-13 października 2011 r.

Senator Jerzy Chróścikowski, przewodniczący NSZZ RI „Solidarność” wziął udział w nadzwyczajnym posiedzeniu prezydium Copa-Cogeca w Brukseli. W czasie spotkania zostały omówione propozycje legislacyjne Wspólnej Polityki Rolnej po roku 2013.

14 października 2011 r.

Senator uczestniczył w XXVIII Ogólnopolskim Sejmiku Teatrów Wsi Polskiej w Tarnogrodzie oraz 55.leciu działalności Tarnogrodzkiego Ośrodka Kultury i 35.lecia Tarnogrodzkiej Kapeli Ludowej.

15 października 2011 r.

Senator uczestniczył w Zgromadzeniu Fundatorów Fundacji Dom Trzeciego Tysiąclecia im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Zamościu.

Następnie wziął udział w wernisażu wystawy „Barwy Roztocza 2011” w Tomaszowskim Domu Kultury, ufundował nagrodę dla Pani Marzeny Mazurek-Jędrak z obraz „Dmuchawki”.

16 października 2011 r.

Senator uczestniczył w Przeglądzie Poezji Recytowanej i Śpiewanej Osób Niepełnosprawnych „O Księżyc Twardowskiego” w Biszczy, organizowanym przez Fundację „Otwórzmy nasze serca” w Zamościu i Warsztat Terapii Zajęciowej w Biszczy. Przegląd uświetnił występ Krzysztofa Cugowskiego z synem Wojciechem.

17 października 2011 r.

Senator wykonywał obowiązki w Biurze Senatorskim w Zamościu.

Następnie uczestniczył w Sympozjum „MIŁOŚĆ OBJAWIONA W KRZYŻU” w Szkołach Katolickich św. Ojca Pio w Zamościu.

19-20 października 2011 r.

Senator uczestniczył w spotkaniu organizowanym przez Komisję Europejską na temat przyszłości wspólnej polityki rybołówstwa w Brukseli.

21 października 2011 r.

Senator uczestniczył w spotkaniu z wyborcami w Zamościu.

23 października 2011 r.

Senator wziął udział w Zjeździe Wojewódzkim NSZZ RI „Solidarność” województwa mazowieckiego w Limanowej.

24-25 października 2011 r.

Senator Jerzy Chróścikowski, przewodniczący NSZZ RI „Solidarność” uczestniczył w Konferencji Rolnictwa Ameryki Północnej i Unii Europejskiej „Jaki kierunek dla polityk rolnych?”.

Galeria

Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

Multimedia

Kontakt

Biuro Zamość

ul. Bazyliańska 3/16
22 - 400 Zamość
tel./fax 84 638 42 52

czynne: pon-pt 900-1500

 

Linki

face3

senatt

solidarnoscri

pis

Licznik wizyt

Dzisiaj: 801
Razem: 1794139