W ramach jubileuszowych obchodów 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, Kancelaria Senatu i senatorowie, pod patronatem marszałka Senatu RP, zorganizowali konkurs plastyczny „Orzeł Biały – nasza duma”, adresowany do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Tematem prac konkursowych jest polskie godło, począwszy od Mieszka I do czasów współczesnych.

Senator Jerzy Chróścikowski był organizatorem etapu okręgowego. Na konkurs wpłynęło 154 prac plastycznych z 62 szkół podstawowych oraz 62 prace z 30 szkół ponadpodstawowych z województwa lubelskiego.

W dniu 19 marca br. w Galerii Rzeźby profesora Mariana Koniecznego w Zamościu odbyło się rozstrzygniecie etapu okręgowego konkursu plastycznego ,,Orzeł Biały – nasza duma”. W uroczystości uczestniczyli uczniowie biorący udział w konkursie wraz z opiekunami oraz Andrzej Urbański, Dyrektor Muzeum Zamojskiego w Zamościu i Jolanta Puźniak-Głąb, pracownik merytoryczny Muzeum Zamojskiego.

Senator Jerzy Chróścikowski powitał wszystkich przybyłych gości, podziękował uczniom za udział w konkursie oraz pogratulował wspaniałych prac. Jednocześnie podkreślił, że ze względu na wysoki poziom prac plastycznych, dużą różnorodność w przedstawieniu tematu konkursu i różnorodność wykorzystanych technik, staranność i estetykę prac, jury konkursowe postanowiło przyznać jedną nagrodę główną w każdej kategorii oraz wyróżnienia.

Laureatami konkursu zostali: w kategorii szkół podstawowych - Karol Daniłowicz ze Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Michalowie, w kategorii szkół ponadpodstawowych - Paulina Chwedorowicz z Zespołu Szkół w Krasnobrodzie. Prace laureatów zostaną zaprezentowane w Senacie podczas uroczystego spotkania z ich autorami, wtedy też nastąpi ogłoszenie listy ogólnopolskich laureatów konkursu.

Wyróżnienia w kategorii szkół podstawowych otrzymali: Bartosz Siemianowicz (Niepubliczna Integracyjna Szkoła Podstawowa „Arka” w Chełmie), Kacper Skiba (Samorządowy Zespół Szkolny we Frampolu), Kacper Karwat (Samorządowy Zespół Szkolny we Frampolu), Martyna Kaczmara (Zespół Szkół im. Henryka Sienkiewicza w Grabowcu), Julia Bis (Szkoła Podstawowa im. M. Konopnickiej w Izbicy), Dominika Dacewicz (Szkoła Podstawowa im. Czesława Tańskiego w Janowie Podlaskim), Wiktoria Kwika (Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Komarowie-Osadzie), Michał Piela (Zespół Szkół w Krasnobrodzie), Karolina Fedurek (Szkoła Podstawowa im. Żołnierzy Armii Kraków w Łosińcu), Przemysław Trubacz (Szkoła Podstawowa w Sielcu), Monika Radziszewska (Szkoła Podstawowa im. Marii Skłodowskiej-Curie w Stołpiu), Wiktoria Dudzińska (Szkoła Podstawowa im. Św. Stanisława Kostki w Surhowie), Natalia Witos (Szkoła Podstawowa w Tarzymiechach), Martyna Nowaczek (Szkoła Podstawowa Nr 6 im. Szymona Szymonowica w Zamościu).

Wyróżnienia w kategorii szkół ponadpodstawowych otrzymali: Nela Fusiarz (Powiatowe Gimnazjum w Biłgoraju), Martyna Kołodziej (Powiatowe Gimnazjum w Biłgoraju), Agnieszka Wołowiec (Zespół Szkół w Krasnobrodzie), Natalia Czok (Gimnazjum Publiczne im. Batalionów Chłopskich w Rachaniach), Alicja Portka (Szkoła Podstawowa im. H. Sienkiewicza w Tereszpolu), Anna Kaszyca ( II Liceum Ogólnokształcące im. C.K. Norwida w Zamościu).

Wystawę prac konkursowych będzie można podziwiać w Galerii Rzeźby profesora Mariana Koniecznego w Zamościu, po uprzednim zgłoszeniu do Biura Senatorskiego senatora Jerzego Chróścikowskiego (tel. 84 638 42 52).

Senator wziął udział w debacie eksperckiej pt. „ "Jak Wspólna Polityka Rolna wpływa na zmiany w polskim rolnictwie oraz wspiera rozwój obszarów wiejskich?", zorganizowanej w Warszawie przez EURACTIV.pl wraz z Parlamentem Europejskim i Komisją Europejską. W debacie uczestniczyli m.in. Jerzy Plewa, Dyrektor Generalny w Dyrekcji ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich w Komisji Europejskiej, Czesław Siekierski, Przewodniczący Komisji ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich w Parlamencie Europejskim, Ryszard Zarudzki, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Jan Krzysztof Arndanowski, wiceprzewodniczący sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, , Maria Fajger, Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Dr hab. Renata Grochowska, prof. nadzw., Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, Państwowy Instytut Badawczy oraz przedstawiciele unijnych instytucji, przedstawiciele rządu, Parlamentu i instytucji wdrażających w Polsce WPR.

Senator uczestniczył w 15. Spotkaniu Przewodniczących i 1. Konferencji Delegacji Komisji Parlamentów Państw Grupy Wyszehradzkiej (V4) w Budapeszcie.

Podczas konferencji przewodniczący komisji węgierskiego Zgromadzenia Narodowego podsumowali wspólne prace komisji parlamentów państw Grupy Wyszehradzkiej w zakresie Unii Europejskiej, spraw zagranicznych, spraw społecznych, gospodarki, rolnictwa i obrony. Senat reprezentowali senatorowie: Andrzej Stanisławek - przewodniczący Komisji Gospodarki  Narodowej i Innowacyjności, Jerzy Chróścikowski - przewodniczący Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Jarosław Rusiecki - przewodniczący Komisji Obrony Narodowej, Jarosław Obremski - wiceprzewodniczący Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej, Ryszard Majer - wiceprzewodniczący Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej oraz Piotr Wach - członek Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej. Podczas konferencji przewodniczący komisji węgierskiego Zgromadzenia Narodowego podsumowali wspólne prace komisji parlamentów państw Grupy Wyszehradzkiej w zakresie Unii Europejskiej, spraw zagranicznych, spraw społecznych, gospodarki, rolnictwa i obrony. 

W uroczystych obchodach Narodowego Dnia „Żołnierzy Wyklętych” w Zamościu uczestniczyła Joanna Jabłońska asystentka senatora.

90. posiedzenie senackiej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, tematem posiedzenia było rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o mikroorganizmach i organizmach genetycznie zmodyfikowanych oraz niektórych innych ustaw. Wspólne posiedzenie Komisji Środowiska (nr 94), Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi (nr 90).

retransmisja posiedzenia

 

Galeria

Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

Multimedia

Kontakt

Biuro Zamość

ul. Bazyliańska 3/16
22 - 400 Zamość
tel./fax 84 638 42 52

czynne: pon-pt 900-1500

 

Linki

senatt

solidarnoscri

pis

Licznik wizyt

Dzisiaj: 18
Razem: 590359