Senator uczestniczył w Zamościu w debacie dotyczącej założeń aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego. Celem konferencji było nakreślenie głównych kierunków rozwoju regionu lubelskiego do 2030 roku - w tym wskazanie najważniejszych inwestycji do zrealizowania. Proponowane w programie kierunki wsparcia to: poprawa dostępności Roztocza poprzez budowę i remonty szlaków komunikacyjnych o charakterze międzynarodowym, krajowym, regionalnym i lokalnym; rozwój turystyki medycznej i uzdrowiskowej; rozwój przedsiębiorczości i potencjału turystycznego oraz poprawa dostępności i jakości usług społecznych i edukacyjnych. Jednym z kluczowych elementów wsparcia Programu dla Roztocza będzie także utworzenie Euroregionu Roztocze, który obejmie gminy znajdujące się na obszarze Transgranicznego Rezerwatu Biosfery „Roztocze”, zaś po stronie ukraińskiej obszar Roztocza Wschodniego. Uczestniczyli w niej parlamentarzyści i samorządowcy Zamojszczyzny oraz przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego.

Senator uczestniczył w spotkaniach z mieszkańcami gminy Bełżec w Chyżach oraz mieszkańcami gminy Susiec w Łosińcu.

Senator wykonywał obowiązki w Biurze Senatorskim w Zamościu.

Senator wziął udział w uroczystym pochówku Żołnierzy II Inspektoratu Zamojskiego Armii Krajowej – Józefa Pysia ps. „Ostry”, Pawła Kalinowskiego ps. „Francuz” oraz Mieczysława Szewczuka ps. „Włoch” w krypcie bazyliki św. Antoniego Padewskiego w Radecznicy. Uroczystej mszy św. przewodniczył biskup diecezji zamojsko-lubaczowskiej Marian Rojek. Homilię wygłosił arcybiskup Stanisław Wielgus.

Senator wziął udział w uroczystościach patriotycznych 80. rocznicy wydarzeń wrześniowych w Bramie Korchowskiej oraz wybuchu II wojny światowej w Tarnogrodzie. W kościele pw. Przemienienia Pańskiego w Tarnogrodzie mszę świętą w intencji Ojczyzny i wszystkich, którzy oddali za nią swoje życie odprawił ks. dziekan Jerzy Tworek. Pod Pomnikiem Katyńskim złożono kwiaty i zapalono znicze. Wysłuchano również montażu słowno-muzycznego na temat zbrodni katyńskiej, zaprezentowanego przez uczniów Szkoły Podstawowej im. Marii Curie – Skłodowskiej w Tarnogrodzie.

Następnie uczestniczył w uroczystości przekazania sztandaru i samochodu pożarniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Jedlinkach

W uroczystości patriotyczno-religijnej 80. rocznicy Napaści Sowieckiej na Polskę w Grabowcu Górze uczestniczyła Joanna Jabłońska, Dyrektor Biura Senatorskiego Senatora Jerzego Chróścikowskiego. W intencji ofiar modlił się ksiądz Janusz Dudzicz z parafii w Skierbieszowie, Wojskową Asystę Honorową wystawił 2 Hrubieszowski Pułk Rozpoznawczy im. Henryka Dobrzańskiego „Hubala”. Część artystyczną przygotowała młodzież Zespołu Szkół im. H. Sienkiewicza w Grabowcu.

Senator Jerzy Chróścikowski był gościem programu „Tydzień między nami” na antenie TVP Lublin Trwam. Tematem programu była sytuacja w polskim rolnictwie.

www.lublin.tvp.pl

Następnie wziął udział w Konwencji Prawa i Sprawiedliwości w Zamościu.

Na Zamojszczyźnie gościł Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jan Krzysztof Ardanowski.

Senator uczestniczył w spotkaniu Jana Krzysztofa Ardanowskiego Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z rolnikami w Łabuniach poświęcone bieżącym sprawom z zakresu rolnictwa.

Następnie na terenie Zamojskich Zakładów Zbożowych podpisano memorandum między Giełdą Papierów Wartościowych a Elewarr w sprawie współpracy przy stworzeniu sieci magazynów do przechowywania zbóż będących przedmiotem obrotu giełdowego na „Platformie Żywnościowej”. Uruchomienie „Platformy Żywnościowej” zostało ujęte w rządowej Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju.

W Cukrowni w Werbkowicach odbyła się konferencja dotycząca Narodowej Grupy Spożywczej - Narodowego Holdingu Spożywczego. Trzonem holdingu ma być Krajowa Spółka Cukrowa S.A. Nowe zadania postawione przed krajowym holdingiem spożywczym to: stabilizacja, promocja i regulacja rynku rolno-spożywczego.

Senator wziął udział w uroczystościach patriotycznych z okazji Dnia Podziemnego Państwa Polskiego w Zamościu.

Następnie uczestniczył w spotkaniu z mieszkańcami gminy Zwierzyniec.

Galeria

Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

Multimedia

Kontakt

Biuro Zamość

ul. Bazyliańska 3/16
22 - 400 Zamość
tel./fax 84 638 42 52

czynne: pon-pt 900-1500

 

Linki

face3

senatt

solidarnoscri

pis

Licznik wizyt

Dzisiaj: 241
Razem: 971981